Sergey Tulyakovi koolitee viis teda ülikooli õppima ärijuhtimist, paralleelselt töötas puutööga seotuda ettevõttes.
Tema esimesed katsed ja töö puiduga said alguse 12 aastat tagasi Lõuna-Kasahstanis, kus ta töötas mööbli valmistajana.
Kuna tema töö oli mõnes mõttes ka hobi, siis vabal ajal valmistas erinevaid huvitavaid puidust tooded.
12 aastat hiljem tuli ta elama Tallinnasse ja jätkas siin nii puutööga kui ka töötas elektrimehaanikuna.
Hetkel viib ellu oma unistusi ja võimalikult palju tegeleb oma lemmiktööga ehk puutööga.

Huviringid

Kursuse eesmärk on tutvustada puutöö algtõdesid ja töövahendeid.

Sihtgrupp: algajad, õpilased.

ÕPPETÖÖ SISU

Huviring on mõeldud kõigile, kes soovivad midagi oma kätega valmistada. Õppetöö toimub läbi praktiliste tegevuste, kuhu vahele on põimitud ka teooriat. Praktiliste tööde valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega. Puutööringis harjutame käsitsitööd noa, sae, peitli, liimipüstoli jt tööriistadega. Keerulistemate tööriistadega töötamine toimub õpetaja kaasabiga.

TEGEVUSED

  • Üheskoos tutvume käsitsi valmistatud puidust esemetega ja õpime hindama käsitsi tehtud asju nende meisterlikkuses.
  • Uurime erinevaid puiduliike.
  • Õpime õigesti kasutama käsi- ja elektritööriistu, millega saab puitu töödelda.
  • Valmistame erinevatest puiduliikidest / materjalidest lihtsaid erinevaid põnevaid asju.
  • Tutvume uudsete võimalustega, kuidas midagi põnevat meisterdada.
  • Õppimine toimub loomingulises õhkkonnas.

LISAVÄÄRTUS

  • Eelteadmised puidust, kui materjalist ning kuidas ja milliste vahenditega on võimalik midagi põnevat valmistada.
  • Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.
  • Läbi käelise tegevuse areneb lapse motoorika. Õpime kasutama puitmaterjali keskkonnasäästlikult ja seeläbi hoidma loodust.

AINEKAVA