Tallinna Nõmme Huvikool pakub huviringe nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Tänaseks on saanud selles majas huviharidust üle 30 000 noore ja hetkel osaleb 60 huvialal ligikaudu 900 õpilast. Lisandunud on huviringid hoonetes Vikerkaare 10 ja loodusmajas Õie tn 14.

Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, loodus, kunst ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele.

Lastel ja noortel on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.

Sooviavalduse ja CV palume saata nommehuvikool@nommehuvikool.ee.
Lisainfo 514 9143 Hele Leek-Ambur või Monika Paletzky 56350001

VABAD AMETIKOHAD

TÖÖ KIRJELDUS
1) Puu-/käsitööringi läbiviimine
2) Huvikooli tegevustes osalemine

OOTUSED KANDIDAADILE
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
4) Eesti keele oskus kõrgtasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, koolitusvõimalusi, paindlikku tööaega, pikka puhkust suveperioodil

 

TÖÖ KIRJELDUS
1) Fotoringi läbiviimine
2) Huvikooli tegevustes osalemine

OOTUSED KANDIDAADILE
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
4) Eesti keele oskus kõrgtasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, koolitusvõimalusi, paindlikku tööaega, pikka puhkust suveperioodil

TÖÖ KIRJELDUS
1) Kosmoseringi läbiviimine
2) Huvikooli tegevustes osalemine

OOTUSED KANDIDAADILE
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
4) Eesti keele oskus kõrgtasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, koolitusvõimalusi, paindlikku tööaega, pikka puhkust suveperioodil

TÖÖ KIRJELDUS
1) Spordiringi läbiviimine
2) Huvikooli tegevustes osalemine

OOTUSED KANDIDAADILE
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
4) Eesti keele oskus kõrgtasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, koolitusvõimalusi, paindlikku tööaega, pikka puhkust suveperioodil

TÖÖ KIRJELDUS
1) Laulustuudio huviringi läbiviimine
2) Huvikooli tegevustes osalemine

OOTUSED KANDIDAADILE
Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
4) Eesti keele oskus kõrgtasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, koolitusvõimalusi, paindlikku tööaega, pikka puhkust suveperioodil