Tallinna Nõmme Huvikool pakub huviringe nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Tänaseks on saanud selles majas huviharidust üle 30 000 noore ja hetkel osaleb 60 huvialal ligikaudu 900 õpilast. Lisandunud on huviringid hoonetes Vikerkaare 10 ja loodusmajas Õie tn 14.

Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, loodus, kunst ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele.

Lastel ja noortel on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.

Sooviavalduse ja CV palume saata nommehuvikool@nommehuvikool.ee.
Lisainfo õppejuht Monika Paletzky 56350001 või direktor Eliisa Sokk 5691 5588

VABAD AMETIKOHAD