Kristina Jantson – lapsevanemate esindaja
Marje Kask – lapsevanemate esindaja
Martin Kruus – lapsevanemate esindaja
Eliisa Sokk – õpetajate esindaja
Taavi-Mats Utt – õpetajate esindaja
Karmen Kuusik – õpilaste esindaja
Piia Aasmäe – toetava organisatsiooni esindaja
Krista Villemson – toetava organisatsiooni esindaja
Eve-Viktoria Lasberg – kogukonna esindaja
Indrek Luberg – linna esindaja

Tallinna Haridusameti 05.11.2019 käskkiri nr 1.-2/458