Kristi Uustalu – lastevanemate esindaja
Evelyn Toom – õpetajate esindaja
Cedrik Krass – õpilaste esindaja
Piia Kannukene – toetava organisatsiooni esindaja
Pille Roosiorg – toetava organisatsiooni esindaja
Indrek Luberg – linna esindaja

Hoolekogu kontakt: nommehuvikool@nommehuvikool.ee

Tallinna Haridusamet 17.11.2023 käskkiri number T-7-1/23/486