Marje Kask – lapsevanemate esindaja
Martin Kruus – lapsevanemate esindaja
Karmen Kuusik – õpilaste esindaja
Eliisa Sokk – õpetajate esindaja
Piia Aasmäe – toetava organisatsiooni esindaja
Krista Villemson – toetava organisatsiooni esindaja
Eve-Viktoria Lasberg – toetava organisatsiooni esindaja
Indrek Luberg – linnaosakogu esindaja

Tallinna Haridusameti 15.12.2022 käskkiri nr T-7-1/22/470