Tallinna Nõmme Huvikool on kool Nõmme mändide varjus, mis pakub huviringe nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Seda juba aastast 1952, kui Nurme 40 asuvas Kersoni villas alustas tegevust Nõmme Pioneeride Maja.
Tänaseks on saanud selles majas huviharidust üle 30 000 noore ja hetkel osaleb 60 huvialal ligikaudu 900 õpilast. Aegade jooksul on tegevus laienenud. Lisandunud on huviringid hoonetes Vikerkaare 10 ja loodusmajas Õie tn 14.

Tallinna Nõmme Huvikooli teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn.

Meie peamised eesmärgid on:

– tagada järjepidev huviõppe võimalus Nõmmel
– sisustada laste, noorte ja täiskasvanute vaba aega arendava tegevusega
– luua võimalusi eripalgelisele eneseväljendusele ja tagada vaba isiksuse areng läbi valitud ringitegevuse
– pakkuda uusi ringitegevusi huviliste algatusel

Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, loodus, kunst ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele.
Lastel ja noortele on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.

Nurme 40

Õie 14

Vikerkaare 10

Vikerkaare 10