ÕPILASTE VASTUVÕTT

Lepingu sõlmimine Tallinna Nõmme Huvikooli huviringidesse toimub elektroonilises keskkonnas VEMI.EE

Vahenädalad. Kui on koolivaheaja nädal, rühmatundides aktiivset õppetegevust kontakttundidena ei toimu v.a aprilli koolivaheajal, mil tunnid toimuvad tunniplaani järgi ja valmistume õppeaasta lõpetamiseks. Vahenädalate individuaaltunnid toimuvad õpetajaga kokkuleppel. Koolivaheaegadel toimuvad linnalaagrid.

Dokumendid

Õpilastel, kes ei ole vanuses 4-19 eluaastat või kelle elukoht on registreeritud mittelepingulises omavalitsuses, kehtib kõrgem õppetasu.

HUVIRINGIST LAHKUMINE

Huviringist lahkumiseks ootame vabas vormis lapsevanema avaldust paberkandjal või elektrooniliselt helen.keller@nommehuvikool.ee 30 päeva enne.

LEPINGU UUENDAMINE

  1. Vali “Minu lepingud”
  2. Otsi organisatsiooni “Tallinna Nõmme Huvikool”
  3. Tee soovitud huviringi valikud ning määra lepingu alguse kuupäev.
  4. Valjuta “Nõustud tingimustega ja esitan avaldused”.