ÕPILASTE VASTUVÕTT

Lepingu sõlmimine Tallinna Nõmme Huvikooli huviringidesse toimub elektroonilises keskkonnas VEMI.EE

Dokumendid

Õpilastel, kes ei ole vanuses 4-19 eluaastat või kelle elukoht on registreeritud mittelepingulises omavalitsuses, kehtib kõrgem õppetasu.

HUVIRINGIST LAHKUMINE

Huviringist lahkumiseks ootame vabas vormis lapsevanema avaldust paberkandjal või elektrooniliselt helen.keller@nommehuvikool.ee 30 päeva enne.