• Tervita õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.
• Riietu puhtalt ja korrektselt, kanna vahetusjalatseid.
• Üleriided ja välisjalatsid jäta garderoobi.
• Tunnis ole tähelepanelik ja tööta hoolsasti, ära sega teisi.
• Tunni ajal võid lahkuda vaid õpetaja loal.
• Tunni lõpetab õpetaja.
• Hoia korras töövahendid, mööbel.
• Koolivara tahtliku lõhkumise korral hüvitab süüdlane tekitatud kahju.
• Hoia puhtust ruumides ja territooriumil.
• Kõigi oma muredega ja küsimustega pöördu õpetaja poole.
• Teistes õpperuumides käitu viisaka külalisena.
• Seisa huvikooli hea maine eest.
• Ära puudu mõjuva põhjuseta õppetööst.
• Vahenädalad. Kui on koolivaheaja nädal, rühmatundides aktiivset õppetegevust kontakttundidena ei toimu v.a aprilli koolivaheajal, mil tunnid toimuvad tunniplaani järgi ja valmistume õppeaasta lõpetamiseks. Vahenädalate individuaaltunnid toimuvad õpetajaga kokkuleppel. Koolivaheaegadel toimuvad linnalaagrid.
• Huvikooli sündmuseid pildistatakse ja filmitakse, need avalikustatakse kooli Facebooki lehel. Lapsevanemal, kes soovib, et tema laps ei jääks fotodele, tuleb sellest kooli kirjalikult teavitada kooli üldmeili kaudu. Samuti peab lapsevanem teavitama ka last, et ta teadlikult ei jääks kaamera välja.

Videovalvesüsteemi kasutamine
• Huvikooli Vikerkaare majas kasutatakse videovalvesüsteemi õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning kooli vara kaitseks.
• Kaamerad on paigaldatud koridorides ja õuealal.
• Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelauas.
• Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.
• Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.

Termokaamera kasutamine Tallinna Nõmme Huvikoolis – COVID-19 tõkestamiseks
• IKÜM art 9 lg 2 p g, PGS § 44 ja TTOS § 13 lg 2 alusel kasutab kool termokaameraid eesmärgiga kaitsta õpilaste ja õpetajate tervist epideemia leviku tõkestamiseks. Seade töötleb üksnes andmeid selle kohta, kui sisenejal on tavapärasest kõrgem temperatuur.
• Termokaamerad paiknevad Vikerkaare 10, Nurme 40 ja Õie 14 õppehoonete peauste kõrval.
• Termokaamerad töötavad autonoomselt terve koolipäeva ja tuvastavad koolis liikuvate inimeste kehatemperatuuri.
• Kõigil koolimajja sisenejatel tuleb hetkeks seisatada kaamera ees, et kaamera jõuaks fikseeerida temperatuuri.
• Kui kaamera töötamise alasse satub haigustunnustega inimene (temperatuur 37,4 ja rohkem kraadi), siis süsteem annab sellest teada.
• Meiliaadressile saabuvaid pilte jälgib huvikooli juhtkond.
• Avastatud kõrgema temperatuuriga inimene, huvikooli õppetöös osaleda ei saa ja peab tervise kontrolliks pöörduma perearsti poole.
• Pärast tervisekontrolli pilt kustutatakse.
• Termokaamerate jälgimise tegevuskava kehtib alates 2. oktoobrist 2020.