• Tervita õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.
• Riietu puhtalt ja korrektselt, kanna vahetusjalatseid.
• Üleriided ja välisjalatsid jäta garderoobi.
• Tunnis ole tähelepanelik ja tööta hoolsasti, ära sega teisi.
• Tunni ajal võid lahkuda vaid õpetaja loal.
• Tunni lõpetab õpetaja.
• Hoia korras töövahendid, mööbel.
• Koolivara tahtliku lõhkumise korral hüvitab süüdlane tekitatud kahju.
• Hoia puhtust ruumides ja territooriumil.
• Kõigi oma muredega ja küsimustega pöördu õpetaja poole.
• Teistes õpperuumides käitu viisaka külalisena.
• Seisa huvikooli hea maine eest.
• Ära puudu mõjuva põhjuseta õppetööst.
• Huvikooli sündmuseid pildistatakse ja filmitakse, need avalikustatakse kooli Facebooki lehel. Lapsevanemal, kes soovib, et tema laps ei jääks fotodele, tuleb sellest kooli kirjalikult teavitada kooli üldmeili kaudu. Samuti peab lapsevanem teavitama ka last, et ta teadlikult ei jääks kaamera välja.

Videovalvesüsteemi kasutamine
• Huvikooli Vikerkaare majas kasutatakse videovalvesüsteemi õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning kooli vara kaitseks.
• Kaamerad on paigaldatud koridorides ja õuealal.
• Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelauas.
• Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.
• Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.