ANDMEKAITSETINGIMUSED

 • Huvikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.
 • Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
  – avaliku ülesande täitmisel (Huvikooli seadus, Tallinna Nõmme Noortemaja põhimäärus),
  – juriidilise kohustuse täitmisel (Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri),
  – lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, huvikooli koha kasutamise lepingud),
  – nõusoleku alusel (mille lapsevanem annab huvikooli koha kasutamise lepingu tingimustega nõustudes).

 • Huvikool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

 • Huvikooli e-päevikut kasutatakse asutusesisese süsteemina, milles sisalduvaid andmeid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

 • Huvikooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

 • Huvikooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida huvikooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on huvikooli juhiabi, kellega saab ühendust e-posti aadressil helen.keller@nommehuvikool.ee.

Tallinna linna andmekaitsetingimused

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:
– vajutate lahtrile „otsing“
– seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse kooli nime
– seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas kooli nimele
– lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.
Peale seda avaneb nimekiri kõikidest kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

VIDEOSÜSTEEMIDE KASUTAMISEST

 • Huvikooli Vikerkaare majas kasutatakse videovalvesüsteemi õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning kooli vara kaitseks.

 • Kaamerad on paigaldatud koridorides ja õuealal.

 • Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelauas.

 • Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.

 • Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.