Taavi-Mats Utt plokkflöödiõpingud algasid eraviisiliselt Heino Jürisalu juures. Viimase õhutusel alustas ta ka barokkoboe mängimist. Õpingud jätkusid oboe erialal Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ning hiljem plokkflöödi erialal Haagi Kuninglikus Konservatooriumis Jeanette van Wingerdeni plokkflöödiklassis. Alates 1989. aastast juhib Taavi-Mats varajase muusika stuudio Cantores Vagantes tööd ja on ka interpreedina seotud sama stuudioga. Taavi-Matsi süvendatud huvi ajalooliste puupuhkpillide ehituse ja kopeerimise vastu on viinud ta praktiliste tulemusteni pillimeistrina. Aastast 2000 juhib ta plokkflöödiühingut ERTA-Estonia ja viib regulaarselt läbi plokkflöödiõpetajate täiendkoolituse kursusi.

Huviringid

Algajatele on nädalas kaks individuaaltundi a 30 minutit ja üks rühmatund (laulmine rütmimängud, liikumine) Kui algajaks on laps, soovitame tungivalt lapsevanemal tunni kuulamist ja veel parem kaasa mängimist. Kui esimesed sammud (ka kodus) mööduvad täiskasvanu toetava suunamisega, on tulemus oluliselt kiirem.

Edasijõudnud
* Üks erialatund nädalas fikseertitud õpetaja juures (45 minutit)
* Üks ansamblitund nädalas (60 minutit). Ansamblis on neli muusikut ja need komplekteeritakse vastavalt mängutasemele ja võimaluse korral ka õpilaste soovidele.
Ansambli õpetaja on roteeruv. Ansambel saab aasta jooksul juhatust kõigilt õpetajatelt.
* Üks grupitund. Kuni kümme õpilast. Grupp on vanusepõhine. Sisuks pillimängu toetav üldharidus. Õpetajad jällegi roteeruvad.

Meistriklass
* Õppe kogumaht jälgib edasijõudnute üldmustrit, kuid õppekava keskendub individuaalsetele eesmärkidele.

Lisainfo plokkflöödikooli kodulehel ja Facebookis

AINEKAVA