25.-31. märtsini toimus Horvaatias Rovinjis rahvusvaheline noorte spordilaager, kus osalesid Nõmme Huvikooli õpilased Markus Karl Vallaste ja Mihkel Rohtla.
Laagri teemadeks oli spordiürituste korraldamine ning kaasav sport. Laagri jooksul said noored praktiseerida vabatahtlikena jalgpalli ja käsipalli turniiridel, mõistmaks paremini ürituste organiseerimise köögipoolt. Osaleti ka seminaril, mille teemaks oli erivajadustega noorte kaasamine sporti. Lisaks said noored võtta osa kaasava spordi jalgpalliturniirist Special Power League.
Laagris osales 60 noort kuuest projekti partnerriigist (Eesti, Itaalia, Soome, Kreeka, Austria, Horvaatia).
Eestist osalesid laagris veel ka spordiklubi Trefoil õpilased ja Eesti Spordiselts Kalev vabatahtlikud. Projekti Eesti poolseks koordinaatoriks oli Eesti Spordiselts Kalev. Projekti toetas Erasmus+ noorte ja spordi toetusprogramm.