Nõmme Noortemaja Talendijaht 2018
Eelteade

Ürituse toimumise aeg ja koht
N, 25.jaan.2018 kell 18.00 Nurme 40 saalis.
Kellele: kõigile Nõmme noortemaja õpilastele

Reglement Nõmme Noortemaja kutsub osalema NNM Talendijahil! Iga osaleja saab võimaluse demonstreerida oma põnevat annet/oskust kuni 5 minutit. Vanusepiirangut pole ning oskuseks või andeks võib olla mis tahes tegevus, mis mahub antud ajavahemikku ning on teostatav või esitatav konkursi toimumisruumis. Demonstreerida võib näiteks oma tantsuoskust, laulmist, pillimängu, teadmisi, meisterdamist, käsitööd, pildistamist, mõnda trikki, leiutist, avastust jne.

Kindlasti mõelda oma etteastele tabav pealkiri ning siis on olulised juba hea idee, teostus ning esitlusoskus, mida hindab erinevate eluvaldkondadega tegelevatest inimestest kokkupandud vähemalt kolmeliikmeline žürii. Ka kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel on võimalus hääl anda oma lemmikule. Parimatele ja põnevamatele osalejatele auhinnad! Üritust viib läbi õhtujuht.

Ürituse eesmärgid •       Motiveerida õpilasi oma alaga tegelma andes neile põneva väljundi •       Tutvustada Nõmme Noortemaja erinevaid huvialasid •       Tunnustada oma ala parimaid ning huvitavamaid •       Nõmme Noortemaja erinevate huviringide lõimumine

Lühikirjeldus oma esitlusest koos etteaste pealkirja, enda nime ja vanusega saata hiljemalt 12.jaanuariks aadressil nnm@nnm.edu.ee  või tuua paberkandjal Nurme 40 valvelauda.