Foto autor Nõmme huvikooli vilistlane Kristian Saks

SALUTIHANE

  • Eestis elab kümmekond erinevat liiki tihaseid, kõige arvukamalt rasvatihaseid ja sinitihaseid. Sellel pildil on salutihane (endise nimega sootihane).
  • Tihased teevad oma pesad lehtpuude õõnsustesse või spetsiaalsetesse pesakastidesse, aga rasvatihased kasutavad ära ka vanu postkaste, tühje torusid jms
  • Tihaste toiduks on põhiliselt putukad ja muud selgrootud, talvisel ajal ka taimede seemned.
  • Osa tihastest rändab talvel lääne- ja lõunapoole, osad jäävad paigale. Meil talvitujatele lisanduvad põhja poolt tulijad. Lindude liikumistest saame täpsemalt teada tänu lindude rõngastamisele.
  • Talvepoolaastal kogunetakse segasalkadesse, kus koos mitut eri liiki tihaseid. Salgad tiirutavad ringi toidukohtade otsingul. Suur abi on inimeste pandud linnutoidumajadest ja lisasöötmisest, väga meeldivad tihastele pekk ja rasvapallid. Siiski peavad linnud säilitama võime ka talvel ise toitu hankida.

Tekstid koostas Nõmme loodusmaja õpetaja Lada Mehikas