Foto autor Nõmme huvikooli analoogfotograafia õpilane Eleri Klaos

LABORIROTT

  • Eestis elab kahte liiki rotte: kodurott ja rändrott. Mõlemad rotiliigid on siia saabunud koos inimestega. Kodurotid juba 13. sajandil, rändrotid alles paarsada aastat tagasi. Praeguseks on rändrotid meie loodusest koduroti praktiliselt välja tõrjunud.
  • Laborirott (pildil) põlvneb rändrotist. Neid on üle sajandi kasutatud erinevates teadusuuringutes, sest nad paljunevad kiiresti, seltsivad omavahel ja nende puuris pidamine on lihtne.
  • Laborirott on hästi tuntud lemmikloomana, neid on aretatud mitmeid tõuge, erinevaid värvusi ja karvastikutüüpe. Erinevalt teistest närilistest on rott õpihimuline ja seltsib meeleldi ka inimesega.
  • Lemmikloomade pidamise nõuete kohaselt peab rottide pidamise ruum võimaldama loomal järgida liigiomaseid käitumisharjumusi – ronida erinevatel tasapindadel, peituda tunnelitesse ja pesakastidesse. Puuris peab olema saadaval sööt või närimismaterjal hammaste kulutamiseks ja loomulikult piisavalt mitmekülgset toitu ja puhast vett.

Tekstid koostas Nõmme loodusmaja õpetaja Lada Mehikas