Foto autor on Nõmme huvikooli analoogfotograafia vilistlane Kristian Saks

REBANE

  • Punarebane ehk rebane on Eestis levinud loom. Talle meeldib elada avaratel maastikel, kus põllud ja heinamaad vahelduvad väikeste metsatukkadega. Sobivad ka rabad, aga mitte suured metsamassiivid. Järjest sagedamini kohtab rebaseid linnades, kus nad osavalt võtavad endale selle, mis inimestel laokile jääb.
  • Rebane on tundlik, kaval ja leidlik loom. Liigiomane uudishimu aitab tal toitu hankida ja keerulistes olukordades ellu jääda. Toidu suhtes ei ole ta liialt valiv, sööb väikseid loomi ja linde, aga ka marju ja puuvilju.
  • Rebane on eraklik loom, ta ei ela karjas, vaid saab üksinda suurepäraselt hakkama. Ainult pulmade ajaks valib ta omale kaaslase, kellega koos pojad üles kasvatada. Sügisel lähevad nii lapsed kui ka vanemad igaüks oma teed.
  • Lugusid rebastest võib leida pea kõigi rahvaste folklooris. Juttudes on rebane see, kes ka endast suuremaid ja tugevamaid ninapidi veab ning inimeselegi vingerpussi mängib.

Tekstid koostas Nõmme loodusmaja õpetaja Lada Mehikas