Viive Tutt õpetab alates 2004. lastele malet Nõmme Noortemajas.
Lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli automaatika ja telemehaanka eriala elektriinseneri kutsega.

1967. aastal alustas Tallinna Tehnikaülikooli tudengina malemängu õpetamist lastele vastavatud P.Kerese nim. Malekoolis ja see töö jätkus pidevalt kuni 1997. aastani.

On omandanud  Eesti Olümpiakomitee 5. taseme maletreeneri kutse.

Huviringid

Ringis õpitakse malemängu põhialuseid ja maleteooriat: raskete viguritega matistamine, lihtsamad etturi ja vankrilõppmängud, ühe- ja kahekäiguliste matiülesannete ja lihtsamate kombinatsioonide lahendamine, õpitakse realiseerima lihtsamaid võidetavaid etturi- ja viguritega lõppmänge.  Korraldatakse erinevaid omavahelisi võistlusi.

Lapse sügavama huvi korral male kui spordi vastu, osaletakse Maleliidu ja  teiste klubide poolt korraldatavatel võistlustel ja Eesti meistrivõistlustel. 2020. aastal tuli Eesti U16 tavamale meistrivõistluste võitjaks kauaaegne Nõmme Huvikooli õpilane Georg Aleksander Pedoson. Nõmme Huvikooli õpilane Aaron Rajandu võitis 2020 a. Eesti U10 meistrivõistlustel hõbemedali.

Malering alustas Tallinna Nõmme Huvikoolis iseseisvat tegevust 2004. a. sügisel. Maleringi juhendab  EOK  5. taseme maletreener Viive Tutt. V. Tutt on oma inseneri põhitöö kõrvalt aastakümneid õpetanud lapsi malet mängima  P. Kerese nim Malekoolis. Aastatel 1988-1994 põhikohaga Malekoolis treenerina töötades ja oma 6-7 aastaselt alustanud õpilastega edasi treenides, tuli tema õpilane Markku  Hartikainen (emigreerus mõni aastat varem Soome) 1993. aastal Soome kahekordseks juunioride (20 a.)  meistriks ja samal aastal Taavi Annus 16 aastasena Eesti U18 meistriks.

Ootame uusi õpilasi.
Malemängu oskus vastuvõtul ei ole oluline.

Mis on male?

„Male on vormilt mäng, sisult kunst ning mängu valdamise raskuse tõttu teadus.“ /T. Petrosjan/
„Male on kõigist olemasolevatest mängudest kõige huvitavam. Male – see on võistlus, võitlus, iseloomu näitamine. Male on kunst, looming, isiksuste kokkupõrge.“ /P. Keres/
„Kas male on kunst , sport või teadus? See küsimus ise ei ole õige. Male rikkus just selles ongi, et ta pole see, teine ega kolmas, vaid kõik kokku – on male. Igaüks leiab endale siit midagi. Võitlejanatuur võib rahuldada oma sportlikku võidujanu, esteet naudib kombinatsioonide ja kompositsioonmale ilu, uurijatüüp sukeldub teooria rägastikku.“ Nii võtab vaidluse male olemuse üle kokku J. Randviir.

TULGE MÄNGIMA JA ÕPPIMA MALET!

AINEKAVA

Maleringi meistriklassis pööratakse maleteooria õppimisel peamist tähelepanu keskmängu ja lõppmängu oskuste arendamisele. Taktikalised võtted, erinevatele viguritele iseloomulikud taktikalised võtted, kombinatsioonid, kombinatsioonide klassifitseerimine ideede järgi, maleülesanded, lõksud. Strateegia alused: vigurite erinev aktiivsus, tsentri probleem, nõrgad ja tugevad väljad, avatud ja poolavatud liinid. Etturilõppmängud, vankrilõppmängud, lõppmängud kergete viguritega.

Lapse sügavama huvi korral male kui spordi vastu, osaletakse Maleliidu ja  teiste klubide poolt korraldatavatel võistlustel ja Eesti meistrivõistlustel. 2020. aastal tuli Eesti U16 tavamale meistrivõistluste võitjaks kauaaegne Nõmme Huvikooli õpilane Georg Aleksander Pedoson. Nõmme Huvikooli õpilane Aaron Rajandu võitis 2020 a. Eesti U10 meistrivõistlustel hõbemedali.

Malering alustas Tallinna Nõmme Huvikoolis iseseisvat tegevust 2004. a. sügisel. Maleringi juhendab  EOK  5. taseme maletreener Viive Tutt. V. Tutt on oma inseneri põhitöö kõrvalt aastakümneid õpetanud lapsi malet mängima  P. Kerese nim Malekoolis. Aastatel 1988-1994 põhikohaga Malekoolis treenerina töötades ja oma 6-7 aastaselt alustanud õpilastega edasi treenides, tuli tema õpilane Markku  Hartikainen (emigreerus mõni aastat varem Soome) 1993. aastal Soome kahekordseks juunioride (20 a.)  meistriks ja Taavi Annus 16 aastasena samal aastal Eesti U18 meistriks.

Mis on male?

„Male on vormilt mäng, sisult kunst ning mängu valdamise raskuse tõttu teadus.“ /T.Petrosjan/
„Male on kõigist olemasolevatest mängudest kõige huvitavam. Male – see on võistlus, võitlus, iseloomu näitamine. Male on kunst, looming, isiksuste kokkupõrge.“ /P, Keres/
„Kas male on kunst , sport või teadus? See küsimus ise ei ole õige. Male rikkus just selles ongi, et ta pole see, teine ega kolmas, vaid kõik kokku – on male. Igaüks leiab endale siit midagi. Võitlejanatuur võib rahuldada oma sportlikku võidujanu, esteet naudib kombinatsioonide ja kompositsioonmale ilu, uurijatüüp sukeldub teooria rägastikku.“ Nii võtab vaidluse male olemuse üle kokku J. Randviir.

TULGE MÄNGIMA JA ÕPPIMA MALET!

AINEKAVA

Viive Tutt

Huvikooli aasta õpetaja 2022 eripreemia

KONTAKT
viive.tutt@nommehuvikool.ee