Ringi lühikirjeldus

Viiuliõpe Suzuki meetodil.

Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga-
vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima
ja aitab last kodusel harjutamisel.
Esialgu õpitakse pillimängu kuulmise jargi,peagi lisandub ka noodiõpetus.
Eesmärgiks on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest
rõõmu tunda.

Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

NB! Soovitav oma pill

 

AK Viiuliõpe