Oma muusikaõpinguid alustas Tuuli 8aastaselt klaveril ning on huvitunud väga paljudest pillidest. Saksofoni läks ta õppima Tartu H. Elleri nim muusikakooli pop-jazz erialale just pilli kütkestava kõla ja väljendusrikkuse tõttu. Pärast Elleri lõpetamist asus ta elama Tallinnasse ja jätkas muusikaõpinguid alguses Tallinna Ülikoolis ning hiljem Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal.

Läbi aastate on Tuuli suurt huvi tundnud loomingu vastu ning täiendanud end kaasaegse kompositsiooni tundidega G. Otsa nim muusikakoolis ning aastal 2017/2018 Rootsis Malmö Muusikaakadeemias laulukirjutamisega. Sel kevadel lõpetas ta Otsakoolis muusikaproduktsiooni kursuse.

Oma teostega on ta saavutanud kahel aastal järjest Elleri rütmimuusika osakonna loomingukonkursil parima arranžeeringu auhinna, kahel korral võitsid tema klaveriteosed Lustliku Klaveri noorte heliloojate konkursil ning akordionimuusika kammerteoste konkursil sai tema teos altsaksofonile ja akordionile III koha. Aastal 2018 alustas Tuuli omanäolise projektiga Tuuli Pruul Jazzetry, milles esitab oma laule – arranžeeritud jazzbändile ja viiele saksofonile. Ansambliga on esinetud Tudengijazzil ja Klassikaraadios.

Tuuli leiab, et muusika on kõigile ning pillimängu õppimist võib alustada igas vanuses

Spotify
FB
Youtube

Huviringid

Klaveriõppe tundides omandatakse klaverimängu põhitõed, õpitakse end muusikaliselt väljendama, improviseerima ning erinevates stiilides mängima. Tundides tegeletakse nii ökonoomse kehahoiu, noodist lugemise oskuse kui ka ansamblimängu ja esinemisoskuse arendamisega. Läbi pilliõppe areneb nii õpilase motoorika, tundeelu kui ka eneseväljendusoskus, samuti enesekindlus läbi võimaluse kontsertidel esineda.

Klaveriõpe toimub individuaalõppe korras ning oodatud on õpilased igas vanuses. Muusikast tuleb rõõmu tunda ning sobib kõigile! Oled oodatud tasuta proovitundi!

AINEKAVA

Klaveri grupitund toimub väikestes 5liikmelistes gruppides ning sobib alustajatele. Erilise tähelepanu all on grupitunnis koosmäng ning üksteise kuulamine.

Klaveriõppe tundides omandatakse klaverimängu põhitõed, õpitakse end muusikaliselt väljendama, improviseerima ning erinevat repertuaari mängima. Tundides tegeletakse nii ökonoomse kehahoiu, noodist lugemise oskuse kui ka esinemisoskuse arendamisega. Läbi pilliõppe areneb nii õpilase motoorika, tundeelu kui ka eneseväljendusoskus, samuti enesekindlus läbi võimaluse kontsertidel esineda.

Saksofonitundides õpitakse pillimängu põhitõdesid – head kehahoiakut,
hingamis- ja puhumistehnikat, suudimit ja liikuvat sõrmetehnikat. Õppetöös
lähtutakse õpilase tasemest ja repertuaari valikul õpilase huvidest. Rõhku
pannakse õpetajaga koosmängule, pillimängust rõõmu tundmisele ning
muusikalisele eneseväljendusele. Vastavalt pilliõppija tasemele tegeletakse ka
muusikateooria ning rütmitunnetusega, võetakse läbi erinevaid stiile.
Saksofonitundide õppetöö sisu:
• pillimängu valdamine
• eneseväljendus läbi pillimängu
• esinemisoskuse arendamine
• noodilugemise oskus
• tehniliste oskuste arendamine
• töö repertuaariga
• koosmäng õpetajaga
• kuulmise järgi mängimine
• improviseerimine

Kellele: 9a ja vanemad

Tunnis tegeleme laulu- ja pilliõpet toetavate tegevustega ehk kuulmise treenimise ning muusikateooria algtõdede omandamisega.

Õpime kuulmise järgi meloodiaid mängima, laulma ja kirja panema, noodiastmeid kõrva järgi tabama, muusika liikumise suunda kuulama ning oma häälega liikumise suunda tajuma. Õpime tundma erinevaid rütme, neid kuulmise järgi eristama ning kehaliselt tajuma. Analüüsime erinevaid muusikapalu ning arutleme grupis kuulatud palade üle, mille läbi paraneb eneseväljendusoskus ning rikastub tundeelu.

Õpilased omandavad noodiugemise oskuse ning õpivad tundma muusikalist kirjakeelt.

Rikastub üldine arusaam muusikast.

REGISTREERU HUVIRINGI