Oma muusikaõpinguid alustas Tuuli 8aastaselt klaveril ning on huvitunud väga paljudest pillidest. Saksofoni läks ta õppima Tartu H. Elleri nim muusikakooli pop-jazz erialale just pilli kütkestava kõla ja väljendusrikkuse tõttu. Pärast Elleri lõpetamist asus ta elama Tallinnasse ja jätkas muusikaõpinguid alguses Tallinna Ülikoolis ning hiljem Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal.

Läbi aastate on Tuuli suurt huvi tundnud loomingu vastu ning täiendanud end kaasaegse kompositsiooni tundidega G. Otsa nim muusikakoolis ning aastal 2017/2018 Rootsis Malmö Muusikaakadeemias laulukirjutamisega. Sel kevadel lõpetas ta Otsakoolis muusikaproduktsiooni kursuse.

Oma teostega on ta saavutanud kahel aastal järjest Elleri rütmimuusika osakonna loomingukonkursil parima arranžeeringu auhinna, kahel korral võitsid tema klaveriteosed Lustliku Klaveri noorte heliloojate konkursil ning akordionimuusika kammerteoste konkursil sai tema teos altsaksofonile ja akordionile III koha. Aastal 2018 alustas Tuuli omanäolise projektiga Tuuli Pruul Jazzetry, milles esitab oma laule – arranžeeritud jazzbändile ja viiele saksofonile. Ansambliga on esinetud Tudengijazzil ja Klassikaraadios.

Tuuli leiab, et muusika on kõigile ning pillimängu õppimist võib alustada igas vanuses

Spotify
FB
Youtube

Huviringid

Klaveriõppe tundides omandatakse klaverimängu põhitõed, õpitakse end muusikaliselt väljendama, improviseerima ning erinevates stiilides mängima. Tundides tegeletakse nii ökonoomse kehahoiu, noodist lugemise oskuse kui ka ansamblimängu ja esinemisoskuse arendamisega. Läbi pilliõppe areneb nii õpilase motoorika, tundeelu kui ka eneseväljendusoskus, samuti enesekindlus läbi võimaluse kontsertidel esineda.

Klaveriõpe toimub individuaalõppe korras ning oodatud on õpilased igas vanuses. Muusikast tuleb rõõmu tunda ning sobib kõigile! Oled oodatud tasuta proovitundi!

AINEKAVA

Laulukirjutamise/loomingu tundides omandatakse laulukirjutamise põhitõed,
õpitakse kirjutama nii laulusõnu, meloodiat kui ka õpitakse meloodiat
harmoniseerima. Tundides tegeletakse instrumentaalse muusika loomisega ning
õpitakse kasutama programmi Musescore, millega on võimalik noodistada oma
loomingut. Oluline osa on muusika kuulamisel ja analüüsimisel, millega
avardatakse muusikalist silmaringi. Õpitakse kasutama improvisatsiooni pillil
või häälel kui vahendit loomingu tegemiseks, samuti arvuti kasutamist
muusikaliseks loominguks.
Laulukirjutamise/loomingu tundide eesmärgiks on:
• muusikalise eneseväljenduse arendamine
• sõnade ja meloodia loomise oskus
• harmoniseerimise algtõdede õppimine
• saatefaktuuride kujundamise oskus
• muusika analüüsimise oskus
• muusikalise kirjaoskuse arendamine
• erinevate muusikastiilide tundmine
• erinevate instrumentide tundmine
• muusikalise vormiõpetuse algtõed

Kellele: 10a ja vanemad

Saksofonitundides õpitakse pillimängu põhitõdesid – head kehahoiakut,
hingamis- ja puhumistehnikat, suudimit ja liikuvat sõrmetehnikat. Õppetöös
lähtutakse õpilase tasemest ja repertuaari valikul õpilase huvidest. Rõhku
pannakse õpetajaga koosmängule, pillimängust rõõmu tundmisele ning
muusikalisele eneseväljendusele. Vastavalt pilliõppija tasemele tegeletakse ka
muusikateooria ning rütmitunnetusega, võetakse läbi erinevaid stiile.
Saksofonitundide õppetöö sisu:
• pillimängu valdamine
• eneseväljendus läbi pillimängu
• esinemisoskuse arendamine
• noodilugemise oskus
• tehniliste oskuste arendamine
• töö repertuaariga
• koosmäng õpetajaga
• kuulmise järgi mängimine
• improviseerimine

Kellele: 9a ja vanemad

REGISTREERU HUVIRINGI