Trummiõpe
Trummiõppesse on oodatud kõik nooremad ja vanemad huvilised. Isegi kui oled täisealine, ent tunned kirge trummimänguga tegelemise vastu, oled sattunud õigesse kohta.
Trummiõpe on sobilik nii algajale kui ka edasijõudnule.

Õpetajast:
Henrik Leibur on trummar ja trummiõpetaja, kes tegutseb mitmes bändis ja lõpetab 2019. aasta kevadel Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli. Oma erialaga on ta seotud olnud kümme aastat. Tunnis peab Henrik oluliseks loomingulist lähenemist, avatust ja õpilase soovide elluviimist.
Mängimise juurde käib parajas koguses teooriat ning praktilisi harjutusi, mille põhjal trummari isikupära ja oskuseid kujundada.

Millega tegeleme?
Trummikomplekti tundmaõppimine
Põhitõdede ja tehnika omandamine
Loovuse arendamine
Rütmika, noodioskuse ja muusikateooria omandamine
Repertuaari õppimine ja lemmiklugude mängimine