Trompeti põhialuste/mänguvõtete omandamine;
iseseisva töö oskuste kujundamine;
loovuse arendamine;
rütmitunde, astmetaju, nooditundmise, muusikalise mälu, fraseerimise arendamine;
muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine;
lugude õppimine ning omandamine.

Kõik huvilised oodatud!

TROMPETIRINGI LÜHIKIRJELDUS