Robi Pärnik on huvikooli kodulehe looja ja arendaja. Huvikooliga liitus 2019. aastal. Lisaks huvikoolis töötamisele tegutseb ta Euroopa Noorte Parlamendis kommuunijuhina ning on mittetulundusühingu Eesti Noorte Liit tegevjuht ja kaasasutaja.

Robi on läbinud erinevaid veebi-, video- ja fotograafia kursuseid. Läbinud ka täiendkoolitusi ettevõtluse ja persoonibrändi teemadel.

Alates 2020. aasta sügisest õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse õppekavas rakenduskõrgharidus õppes.

Huviringid

HUVIRINGIST

Arvuti- ja meediaring on suunatud kõikidele sotsiaalmeedia ja arvuti huvilistele. Tänapäeval kus kõik koosneb sotsiaalmeediast, siis on sellega kaasnenud ka omad plussid ja miinused. Huviringi eesmärk on süvendatult tutvuda arvutiga, õppida selle tarkvara ja riistvara ning saada head teadmised programmidest mida peavad õpilased kasutama koolis ja edaspidises elus (referaatide kirjutamine, lõputööde koostamine jne).

Teine osa huviringist on sotisiaalmeedia. Iga noor täna on mingil hetkel mõelnud kui lahe on olla YouTuber või sisulooja – siin saab panna ennast proovile. Õpilastele tehakse selgeks sotsiaalmeedia plussid ja miinused ning mis on iga sotsiaalmeedia platvormi tingimused enne kui kasutaja luuakse ning mis vanusest see lubatud on. Õpilased saavad ka ise huvikoolile sisu looja – plakatid, video-klipid, artikklid vms ning muidugi saavad ennast proovile panna ka Avaliku elu tegelase vaatepunktist. Saab teha ka ise videoid.

Nii nagu tulevikus põhikoolis, gümnaasiumis ja kõrgkoolis saavad õpilased panna ennast proovile ka tööde tutuvustamisel klassi ees. Näiteks kui on tehtud esitlus mingil teemal saab iga õpilane sellest klassi ees rääkida ning tulevikus olla enesekindlam koolitöödes.

Õppetöös kasutatakse koolis olevaid vahendeid – arvuteid ja tahvelarvuteid (+ OSMO tarkvara). Teeme ise ka näiteks multifilme, videoid ja muid animatsioone. Õppetöö sõltuvalt teemast võib toimuda ka hoopis õues või huvikooli teises majas, et tegevused oleksid huvitavamad ning väljakutset pakkuvamad.

Õppeaasta jooksul õpitakse: Targalt internetis käitumust, sotsiaalmeedia platvorme, artikklite koostamist ja kirjutamist, dokumentide ja esitluste koostamist ja esitamist, klaviatuuri ning arvuti tarkvara ja riistvara kasutust, kriitilist ja loomingulist mõtlemist, tehnika kasutamist, rakenduste trikid ja nipid, vidotöötlust.

Õppeaasta lõpuks on igal õppuril selged asjad järgnevad:

DOKUMENDI TARKVARAD: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint
ARVUTI RIISTVARA: Millest arvuti koosneb? Mis on arvuti korpuses?
PROGRAMMID: Plakatite disainimine, videoklippide loomine.
OSKUSED: Dokumentide vormistamine, artikklite kirjutamine, esinemisoskuse arendamine, kaamera kasutus.
PLATVORMID: Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube (eesmärk teha selgeks tingimused ning lubatud ja keelatud tegevused).

MINUST KUI AVALIKU ELU TEGELASEST

Mina alustasin vanemate loal sotsiaalmeedias tegevust 12. aastasena lüües kaasa kooli projektides. Tol korral sai osaletud Saue noortefilmi festivalil SNÖF kuhu sai esitatud tuntud teleprojekt YouTube vahendusel “Minu mees suudab” mis saavutas parima TV show auhinna ning samal festivalil sai osaletud ka järgmisel aastal kopeerides teleprojekti “Mis sul viga on?”.

Hiljem oli mul mitu erinevat YouTube’i kanalit ning loodud sisu oli väljakutsed (challenge’id) või mõned seiklusvideod oma kodukohas. 2017. aastal kustutasin ma kõik oma kanalid ja asusin tegutsema aktivistina ning tänseks kasutan oma loomingut oma projektides. Olen tegutsenud Eesti Õpilasesinduste Liidus, Eesti Tegused Noored, Nõmme Õpilasesinduste Liidus ning praegugi tegutsen tegevjuhina Eesti Noorte Liidus ja kommuunijuhina Euroopa Noorte Parlamendis (European Youth Union, EYP).

Praegu näeb minu loodud sotsiaalmeedia sisu Tallinna Nõmme Huvikooli facebookis ja youtube kanalil, Eesti Noorte Liit kanalites ning mõned varasemad videod on tänaseni YouTube platvormil nähtavad. Ühtlasi on mul ka omanimeline facebooki leht kus jagan ka oma tegemisi läbi erinevate organisatsioonide ja projektide. Olen teinud koostööd paljude tuntud Eesti firmade ja asutustega.

HUVIRINGIST

Huviring on mõeldud arvuti huvilistele, kellel on huvi õppeaasta jooksul õppida programmeerimist, lihtsamate arvutimängude tegemist ning nende avalikustamist internetti. Õppeaasta jooksul õpitakse Javascripti, Phytonit, MySQL, HTML4, HTML5 vms.

Lisaks ei jää puudu ka algsest arvutiõppest – klaviatuuri korrektne kasutamine, turvaline interneti käsitlemine, arvuti takrvara õppimine.

Huviring on hea viis sukeldumiseks arvutimängude maailma. Ühe arvuti mängu tegemiseks on vaja mõelda nimi, sisu, disain ja programeerimise pool. Täpselt seda kõike saab juba täpsemalt õppida Arvutimängude loomise huviringis.

Õppeaasta jooksul kasutatakse erinevaid veebi- ja takrvara põhiseid programme:
Gamefroot, G-Develop, Unity.

Programme on võimalik kasutada ka vajadusel distantsõppes!

ÕPPEAASTA JOOKSUL TEHAKSE: Meeskonnatööd, õpitakse inglise keelt (nii palju kui vaja), arvuti kasutamist, programmeerimist, disainimist, loomingulist ja kriitilist mõtlemist, õpitakse tundma arvuti tarkvara ning puudu ei jää ka lugemisest ja kirjutamisest. Väga oluline osa on ka interneti kasutamise oskusel.

Õppetöö toimub nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Õppetöö tegevust toetab ka tahvelarvutid ja OSMO tarkvara.

Illustreeriv video huviringi tegevusest.

HUVIRINGIST
Minecrafti huviring loodi 2019/2020 õppeaastal. Alustades 1. septembril 2021 kolmandat õppeaastat. Kolme õppeaasta jooksul on huviring liikunud üle Minecrafti ametlikule Education programmile (Minecraft: Education Edition).

Minecraft Educationit kasutatakse paljudes riikides üle maailma, et õpetada erinevaid õppeaineid. Õpetajad kasutavad rakendust Minecraft: Education Edition paljude ainete õpetamiseks alates ajaloost ja keemiast kuni võõrkeelteni ning saavad tunde otseselt kaardistada konkreetsete õpitulemuste ja õppekava standarditega.

Eestis Minecraft Education ei ole varasemalt kasutusel olnud. 2021/2022 on esimene õppeaasta kus Minecraft Education on huviringis täismahus kasutusel.

MIS ON MINECRAFT EDUCATION?

Minecraft: Education Edition on mängupõhine õppeplatvorm, mis ehitab/arendab loodus-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikaoskusi, vabastab loovuse ning kaasab õpilasi koostööle ja probleemide lahendamisele. Minecraft aitab haridustöötajatel kohtuda õpilastega seal, kus nad viibivad, ja inspireerib õppeaineid hõlmavat põhjalikku ja sisukat õppimist.

Tegevus toimub kooli arvutitesse paigaldatud Minecraft Eduaction Edition tarkvaraga millel on kehtiv litsents.

Alljärgnev video on kiirtutvustus Minecraft Education programmi (inglise keeles):

NÄIDISHARJUTUS PROGRAMMIST:

MIS OSKUSTE ARENDAMIST HUVIRING PAKUB?
KRIITILIST MÕTLEMIST
INGLISE KEELE KASUTUSE ARENGUT
MEESKONNA TÖÖ TEGEMIST JA PROBLEEMIDELE LAHENDUSE OTSIMIST
INGLISE KEELE OSKUST NING TÕLKE OSKUST
ARENDAMIST JA IDEEDE GENEREERIMIST
EHITAMIST JA DISAINIMIST
KRIITILIST JA LOOMINGULIST MÕTLEMIST
ARVUTI KASUTAMISE OSKUST
INTERNETI- JA KLAVIATUURI KASUTUS OSKUST
DOKUMENITDE KOOSTAMIST JA KONFIGURATSIOONIDE KOOSTAMIST
LUGEMIS- JA KIRJUTAMISOSKUS
ERINEVATE ÜLDHARIDUSKOOLIDE AINETE LÕIMINGUT


Õpilaste tagasiside huviringile (2019/2020)

Robi_Pärnik_Nõmme_huvikool
REGISTREERU HUVIRINGI