Robi Pärnik on huvikooli kodulehe looja ja arendaja. Huvikooliga liitus 2019. aastal. Alates 2022. aastast tegeleb huvikooli turundamisega.

Huviringid

IT- ja Nutiring on kombineeritud arvutiõpetusest ja nutiõppest. Arvutiõpetuses tegeleme erinevate arvuti programmidega ning tutvume arvutiga lähemalt. Nutiõppe puhul rakendame erinevaid loogika ja matemaatika mänge ja tegevusi läbi OSMO tarkvara ja robootika komplektide.

Õpilased õpivad ennast väljendama ning lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid. Mängides ja ehitades õpitakse tundma IT keskkonda. Samaaegselt areneb koostöö- ja meeskonnatööoskus ning oskus luua suhteid oma eakaaslastega.

Lisaks on õppes kasutusel ka Minecraft Education programm mille kaudu saavad õpilased arendada programmeerimist.

Minecraft Education huviringi eesmärk on õppida läbi mängimise. Programm sisaldab palju erinevaid õppeainete lõiminguid ning erinevaid valdkondi. Põhiliselt siiski tegutseme IT valdkonnas.

 • Programmeerimine – õpilased programmeerivad tegelast liikuma, ehitama, koletiste eest kaitsma.
 • Loogika & matemaatika – õpilased läbivad erinevaid eelnevalt loodud kursuseid mille käigus tuöeb näiteks läbida labürinti ja lahendada erinevaid ülesandeid, et jõuda järgmisele tasemele.
 • Ehitus & loovus – õpilased saavad teha meeskondadena tööd klassisisestel ehitusvõistlustel.

Ja palju muud põnevat.

Õppetöö käigus õpilane omandab:

 • programmeerimisoskused
 • matemaatiline mõtlemine
 • algoritmiline mõtlemine
 • loogiline mõtlemine
 • loov mõtlemine
 • kriitiline mõtlemine
 • suhtlemisoskused
 • meeskonnatöö oskused
 • probleemide lahendamise oskused

!!! Õpilastele luuakse koolipoolsed kasutajakontod ja paroolid. Kasutajakontot saab õpilane kasutada ka kodus iseseisvalt või puudumise korral osaleda õppetöös offline meetodil.

Robi_Pärnik_Nõmme_huvikool
REGISTREERU HUVIRINGI