Ringi lühikirjeldus

NB! Ring lõpetab tegtevuse 31.12.17.

Ritsikate treening on mõeldud poistele ja tüdrukutele, kellele meeldib liikuda, mängida ja seigelda.
Treeningu eesmärgiks on tunda liikumisest ja sportimisest rõõmu ja olla terve. Tundides arendatakse tähelepanu, keha koordinatsiooni, vastupidavust, paindlikkust, samuti õpilaste omavahelist koostöövalmidust.
Õpitakse täitma liikudes/sportides ohutus-ja hügieeninõudeid.
Õpiväljunditeks on:
* hea enesetunne, füüsiline ettevalmistus, koordinatsioon ja stressitaluvus;
* õplane oskab stress-situatsioonis oma keha ja vaimu valitseda;
* õplane valdab esmaabi alusvõtteid.

Õppekava moodustub:
1. Esmaabi
2. Wushu võimlemise ajalugu
3. Eneseabi ja kaitse alused ning põhimõtted.
4. Wushu ritsika stiili teooria ja praktika
Harjutame tundides vastavalt õpilate ettevalmistusele ja arengule. Treeningud sisaldavad teooriat ja praktikat. Dünaamilised harjutused vahelduvad rahulike ja staatiliste harjutustega. Iga harjutuse puhul analüüsitakse detailselt võimalikke ohuallikaid endale ja kaaslastele. Tundides antakse juhendid ka iseseisvaks harjutamiseks.

Ainekava