Ringi lühikirjeldus

Õppima on oodatud juba eelnevalt klaverimänguga tuttavad õpilased, kellel on huvi arendada enda oskusi ka jazz- ja popmuusika suunal.
Eriala eesmärkideks on tutvuda rütmimuusika stiilidega, arendada muusikalist silmaringi ja analüüsimisoskust, omandada muusikateoreetilisi teadmisi ning rakendada neid praktilisel musitseerimisel. Olulisimaks pean kuulmise järgi mängimist, improviseerimisoskust ning loomingulisust. Repertuaari valikul lähtun õpilase maitsest ja jõukohasusest.

Endast:
Minu muusikaõpingud algasid eratundidega erinevate õpetajate juures, misjärel õppisin Lasnamäe Muusikakoolis pop-jazzklaveri erialal (2011-2014). 2017. aastal lõpetasin G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. Hetkel omandan bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias rütmimuusika pedagoogika erialal. Õpingute kõrvalt tegutsen mõningates bändides ning astun üles ka klaverisaatjana.

AK Pop-jazz-klaver