Maalimine tutvustab värvimaailma saladusi.
 Maalime põhivärvide meetodil st. õpilased õpivad ise segama erinevaid värvitoone ning kasutame õigesti pintsleid ja guaššvärve.
Maalimise teemad on järjestatud lihtsamalt-keerulisemale. Maaliülesanded on varieeruvad, kuid esimesed ülesanded kindlasti põhinevad värvisegamistöövõtete tutvustamisel. Edaspidi muutuvad maaliteemad laste kesksemaks, põhinedes kas ümbritseval loodusel ja aastaaegade vaheldumisel või siis lapsi huvitavatel
teemadel – loomad, muinasjutud jne.