Registreeri siin.

Õnnelikud on need, kes kogevad vabadust ja julgust olla nemad ise ning oskust end isikupäraselt väljendada. Just seda võimalust loovfotograafia ring pakubki. Väljendusvahendiks on fotoaparaat, ent me läheneme sellele valdkonnale vägagi loominguliselt ja avara pilguga. Kasvatame mänguliste ülesannete kaudu märkamisvõimet ja tegeleme raamist välja mõtlemise harjutamisega. Püüame vaadata asju meie ümber erinevatest uudsetest vaatenurkadest, katsetame vanu ja uusi ideid ning väljendame seda oma fotoloomingus. Samuti uurime seda, mis maailmas juba tehtud. Töö käigus õpime kasutama fotoaparaadi võimalusi ja seadistusi, et oma ideed parimal võimalikul moel esitada.

Uuri kindlasti ka (ainekava) AK Loovfotograafia