Ringi lühikirjeldus

 

Laps ulatab väikse käe
tunnete ja tegude peenusega.
Ja vanemail on rõõm Talle vastu tulla- õrnalt ja loovalt.
Täiskasvanute kogemustest ja laste toimetustest
tekib ainukordne terviklik maailm.
Tulge, avastame maailma
mõtete, tunnete, muusika ja liikumise abil!

Kehaline areng etendab olulist osa lapse üldises arengus. Läbi aktiivse tegevuse soodustame närvirakkude vaheliste ühenduste tekkimist. Viimane protsess on eriti aktiivne kolmel esimesel eluaastal.

Meie tegevused on:
* eakohased soojendusharjutused beebile ja vanemale
* loovad  koostantsimised
* akrobaatilised harjutused
* väikelaste mängulised massaazhid
* armsad rahunemisharjutused.

Ringi eesmärgiks on anda vanematele oma lapsega tegelemise oskus.
* oluliseks aspektiks on lapsevanema ja lapsevanema suhtlemisele kaasa aitamine
* omavanuste lastega suhtlemine ja sõprusringi kujundamine
* toetada ja nõustada väikelastega tekkivate probleemide puhul

Ainekava