Plokkflöödikool

Kadri Mägi Taavi-Mats Utt Reet_huvikooli_n2gu_foto_tanel_verk

Kadri Mägi alustas muusikaõpinguid Karksi- Nuia muusikakoolis algul klaveri, pärast plokkflöödi erialal. 1997. aastal lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia rahvapärase puhkpillide õpetaja kutsega. Tema pagasisse kuulub ka kandlemänguoskus, juhendan Murastes täiskasvanute kandleansamblit Liuli. Muuhulgas meeldib talle väga tantsida, olgu siis pärimustantse või argentiina tangot.

Taavi-Mats Utt plokkflöödiõpingud algasid eraviisiliselt Heino Jürisalu juures. Viimase õhutusel alustas ta ka barokkoboe mängimist. Õpingud jätkusid oboe erialal Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ning hiljem plokkflöödi erialal Haagi Kuninglikus Konservatooriumis Jeanette van Wingerdeni plokkflöödiklassis. Alates 1989. aastast juhib Taavi-Mats varajase muusika stuudio Cantores Vagantes tööd ja on ka interpreedina seotud sama stuudioga. Taavi-Matsi süvendatud huvi ajalooliste puupuhkpillide ehituse ja kopeerimise vastu on viinud ta praktiliste tulemusteni pillimeistrina. Aastast 2000 juhib ta plokkflöödiühingut ERTA-Estonia ja viib regulaarselt läbi plokkflöödiõpetajate täiendkoolituse kursusi.

Reet Sukk sattus vanamuusika juurde pooljuhuslikult. Reet sündis Viljandis ja kuna tema muusikaõpingute ajal töötas Viljandi Muusikakoolis Tõnu Sepp, siis sattus ta mängima Viljandi Linnakapelli ning puhuma igasuguseid vanu “torusid”. Olulist rolli suuna valikul mängisid ka Reeda õpinguaastate Viljandi Vanamuusikapäevad oma kireva osavõtjaskonna ja uute ideedega. Kuna vanu pille järgmiste astmete muusikaõppeasutustes veel õppida ei saanud, tuli ka kaasaegset flööti mängida ning Otsa koolis õppiski Reet Kaljo Westi flöödiklassis ning jätkas tollases Tallinna Konservatooriumis Samuel Sauluse juures. Konservatoorium õnnestus siiski lõpetada barokkflöödi erialal ning mõned aastad hiljem kohtus ta Wilbert Hazelzetiga, kes toetas igati Reeda edasiõppimise soovi Hollandis. 1996. a. võetigi ta vastu Hollandisse Haagi Kuninglikku Konservatooriumi, kus ta õppis Wilbert Hazelzeti juures barokkflööti ja Jeanette van Wingerdeni juures plokkflööti. Lisaks lugematule arvule kammermuusika tundidele väga põnevate muusikute juures (W. Kuijken, K. Clark, T. Koopman, M. Verbrüggen, P. van Heyghen jne) toimusid workshopid keskaja muusikast klassitsismini, varajase muusika õpetamise loengusarjad ja töötoad jne. Kolm aastat Hollandis oli kirev ja ülimalt inspireeriv eluperiood ning andis palju loomingulisi ja isiklikke kontakte üle kogu maailma. Pärast Eestisse naasmist on Reet Sukk põhiliselt koondanud oma tegevuse koos Taavi-Mats Utiga varajase muusika stuudio Cantores Vagantes ansamblitesse.

AINEKAVA