Henrik on trummar ja trummiõpetaja, kelle rütmi järgi on jalga keerutatud juba üle kümne aasta.
Tema tundides on olulisel kohal loominguline lähenemine, avatus ning õpilaste soovide elluviimine.
Henrik on ansambel VOOL trummar, ka on tal tihe koostöö olnud Kaitseväe orkestri, Anna Curly Swing Band’i ja paljude teiste kollektiividega.

Huviringid

Trummiõpe
Trummiõppesse on oodatud kõik nooremad ja vanemad huvilised alates kümnendast eluaastast. Isegi kui oled täisealine, ent tunned kirge trummimänguga tegelemise vastu, oled sattunud õigesse kohta.
Trummiõpe on sobilik nii algajale kui ka edasijõudnule.

Millega tegeleme?
Trummikomplekti tundmaõppimine
Põhitõdede ja tehnika omandamine
Loovuse arendamine
Rütmika, noodioskuse ja muusikateooria omandamine
Repertuaari õppimine ja lemmiklugude mängimine

AINEKAVA