Õppes osalemise eelduseks on pillimängu oskus (klaver või mõni muu pill) algtasemel.

Heliloominguringis omandavad õpilased komponeerimise põhitõed, oskuse komponeerida muusikateoseid, süvendatult süsteemse ja kronoloogilise ülevaate muusika arengusuundadest, põhiteadmised muusikaloo stiiliperioodidest ja oskused oluliste heliloojate tüüpteoste analüüsimiseks.

Eesmärgiks on:

  • õpilaste üldise muusikasilmaringi avardamine,
  • õpilaste muusikalise maitse kujundamine,
  • õpilaste huvi ja armastuse kasvatamine muusika vastu,
  • õpilaste loovuse avastamine ja arendamine,
  • õpilase muusikalise potentsiaali avamine,
  • iseseisva töö harjumuste kujundamine;
  • lääne klassikalise muusikatraditsiooni säilitamine ja edasikandmine;
  • koostöö interpreediga.

Lisaks:
A. Klaveriõppes saab lisaks individuaaltunnile valida grupitunnina kas ansambli, solfedžo või heliloomingu grupitunni.
B. Võtta ühekordseid individuaaltunde ( 1 õppetunni (45 min) hind 15€).
C. Osaleda heliloomingu grupitunnis ( 25€ kuus, sisaldab 4×45 min õppetundi).

AK Helilooming