Ringi lühikirjeldus

Flamencostuudio rühmade töö üldisemaks eesmärgiks on õpilaste rütmitunde, koordinatsiooni, liikuvuse ja väljendusrikkuse arendamine; samuti paremate õpilaste kaasamine esinemistel. Tegevus iseenesest on küllaltki spetsiifiline, sisaldades hispaania rahvatantse ja flamencotantsu erinevaid vorme. Huviala eripäraks ongi flamencokultuuri (sh keel, muusika, riietus jne) tundmaõppimine- s.o silmaringi avardamine selle kõige laiemas mõttes.

AK Flamencostuudio FIESTA