Evelin Laanest on laste ja loodusega tegelenud veidi üle kümne aasta ning selle aja jooksul loonud ja läbi viinud nii huviringe, lastelaagreid, sünnipäevamatkasid kui ka õuesõppeprogramme kooli- ja lasteaialastele. Õppinud Luua Metsanduskoolis loodusretkejuhiks ja Tallinna Ülikoolis bioloogiat. Kõrvalerialadeks valis psühholoogia ja rekreatsioonikorralduse. Peale selle on läbinud lugematu hulga keskkonna-, pedagoogika-, ja psühholoogiaalaseid täiendkoolitusi ja kuna on loomult uudishimulik, siis elukestev õpe jätkub mitmel rindel.

Loodusmaja blogi!

Huviringid

Loodusringis tegeleme loomadega, uurime loodust nii toas kui ka õues, meisterdame loodusteemadel ja looduslike materjalidega, lahendame erinevaid loomingulisi ülesandeid ja aitame õpilastel nende suuremaid ja väiksemaid algatusi ellu viia. Aeg-ajalt viime läbi ka mõned lihtsad ja põnevad teaduskatsed. Pean tähtsaks õpilastes vastutustunde, suhtlemis- ja koostööoskuste arendamist ja loodus on selleks parim õpetaja.

VALITUD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS on igal õpetajal omad nipid –

 • tegeleme ringitundides elavnurga loomadega
 • õpime hoolitsema toataimede eest
 • uurime läbi ümbruskonna pargid
 • käime tutvumas Tallinna loodusväärtustega
 • läheme külla loomaaeda, botaanikaaeda ja loodusmuuseumisse
 • võtame ette pikemaid õppereise mööda Eestimaad
 • valmistame omakogutud looduslikest materjalidest meeneid
 • mängime lõbusaks ja targaks tegevaid mänge
 • mõtleme ise välja ja teeme valmis erinevaid mänge
 • vaatame filme ja uurime raamatuid maailma loodusest
 • pildistame loodust ja endid looduses
 • teeme ise loodusest multikaid
 • osaleme looduslaagrites

NB! Loodusmaja ringide puhul üks osa õppetööst toimub nädalavahetustel matkade ja väljasõitude näol vahetus looduses.

AINEKAVA