Elu on imeliselt nüansirikas, ootamatustest tulvil, kõiki lahendusi pakkuv rikastav seiklus. Vaja on vaid oskust märgata, taibata, oma antenn inspiratsioonile ja intuitsioonile suunata ning julgelt tegutseda. Seda kõike Eva armastab.

HARIDUS
2015 Tallinna Ülikool, kunstide instituut, kunstiõpetaja MA
2007 Tallinna Ülikool, kunstiosakond, kunstiõpetaja BA

TUNNUSTUSED
Kumu aastate tunnijuht 2008
Aasta muuseumihariduse edendaja 2010 nominent
Tallinna aasta õpetaja 2015

Loodusmaja blogi!

Huviringid

LOODUSRINGIDE TEGEVUSE EESMÄRK – säilitada noortes seda tervet uudishimu elusa looduse vastu, mida loomupäraselt tunnevad kõik väikelapsed, mis aga vanuse kasvades paljudes kaduma kipub
VALITUD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS on igal õpetajal omad nipid –

 • tegeleme ringitundides elavnurga loomadega
 • õpime hoolitsema toataimede eest
 • uurime läbi ümbruskonna pargid
 • käime tutvumas Tallinna loodusväärtustega
 • läheme külla loomaaeda, botaanikaaeda ja loodusmuuseumisse
 • võtame ette pikemaid õppereise mööda Eestimaad
 • valmistame omakogutud looduslikest materjalidest meeneid
 • mängime lõbusaks ja targaks tegevaid mänge
 • mõtleme ise välja ja teeme valmis erinevaid mänge
 • vaatame filme ja uurime raamatuid maailma loodusest
 • pildistame loodust ja endid looduses
 • teeme ise loodusest multikaid
 • osaleme looduslaagrites

NB! Loodusmaja ringide puhul üks osa õppetööst toimub nädalavahetustel matkade ja väljasõitude näol vahetus looduses.

AINEKAVA

Õnnelikud on need, kes kogevad vabadust ja julgust olla nemad ise ning oskust end isikupäraselt väljendada. Just seda võimalust loovusmängude ring pakubki.

Kasvatame mänguliste ülesannete kaudu märkamisvõimet ja tegeleme raamist välja mõtlemise harjutamisega. Püüame vaadata asju meie ümber uudsetest vaatenurkadest, katsetame vanu ja uusi ideid ning väljendame seda oma loomingus. Samuti uurime, mis on maailmas juba tehtud.

Harjutame koostegemist: püüame õhust ideid, õpime üksteist kuulama, julgustama, täiendama, peegeldama, lahendame rühmas mängulisi ülesandeid ja esitame oma loomingut publikule.

Märksõnadeks, mis meie tegemisi kirjeldavad, on loovjoonistamine, fotograafia, tegevuskunst, liikumine, teater, varjude mäng, maalimine, animatsioon, erinevad materjalid, sh savi, maastikumängud.

Sõpruskonna kujunemist toetavad isetekkelised traditsioonid, ööbimisega laagrid, loovusretked ja muud seiklused.

AINEKAVA
AINEKAVA

Eva_Luure_Nõmme_Huvikool
REGISTREERU HUVIRINGI