Enn Liivrand alustas 1975. aastal raadioside ringi õpetajana Nõmme Pioneeride Majas
Lisaks raadiosidele on õpetanud Nõmme lastele ja täiskasvanutele arvuti ja interneti kasutamist, robotite ehitamist ja programmeerimist.
Peab ringi tegevuses oluliseks ja ootab õpilastelt sihikindlust, keskendumist, enesekindlust, võidutahet ning soovi leida endale meelepärane huviala.

Huviringid

Raadiospordi huviringi tegevus on suunatud noorte raadiosportlaste ettevalmistamisele raadiospordi võistlusteks lühi- (LL) ja ultralühilainel (ULL) kasutades selleks Nõmme Noortemaja amatöörraadiojaama ES1N aparatuuri. Õppeaasta jooksul osaleme nii Eesti ULL ja LL karikavõistluste etappidel kui ka Eesti meistrivõistlustel lühilaine sides ning LL välipäeva võistlusel. Kevadel ja sügisel proovime võimeid rahvusvahelistel võistlustel CQ WPX SSB Contest ja CQ WW SSB Contest.

Raadiospordi ringi liikmed omandavad õppeaasta kestel vajalikud oskused raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamiseks. Amatöörraadiojaama kasutamiseks raadioeetris lühilainel on vaja vastava taseme litsensi sarnaselt juhilubadega auto juhtimiseks teedel ja tänavatel. Lisaks on vaja hästi tunda raadiosideks kasutatavat aparatuuri ja lühilaine antenne. Heade võistlustulemuste saavutamiseks ei piisa ainult tipptasemel raadiojaamast ja superantennidest. Määravaks on raadiosportlase treenitus ja hea ettevalmistus võistluseks. Väga oluline on võidutahe. Aasta jooksul näidatud sportlike tulemuste alusel koostab Eesti Raadioamatööride Ühing noorsportlaste pingerea, mille parimad saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites Euroopas. Nii osalesid meie õpilased 2016. aastal IARU noortelaagris Austrias ja 2017. aasta suvel Londonis. Lisaks osaleme ERAÜ suvelaagrites Eestis.
Meie noored raadiosportlased on näidanud häid tulemusi Eesti ULL ja LL karikavõistlustel ning saavutanud rea auhinnalisi kohti noorte klassis.

Raadioamatörism – mis see on?
Raadioamatörism ( ingl.k. amateur radio, hamradio) on hobiks maailmas kahele miljonile inimesele, kes kasutavad oma isiklikku raadiojaama teiste amatööridega vestlemiseks, vahetavad raadioseadmete ja antennide ehitamise kogemusi, uurivad raadiolevi iseärasusi, õpivad keeli, tunnevad huvi raadiolainete kasutamise kohta kogu maailmaruumis. Sobiv on alustada juba nooremas koolieas, hiljem on siis kergem valida õpitavaid erialasid ja elukutset. Raadioamatööriks olemine ei tähenda olla selle ala spetsialist. Selle hobiga tegelevad koolipoiss ja professor, arst ja õpetaja, kirjanik ja astronaut. Kes kord raadioamatööriks olemise võlu on tunda saanud, ei saa sellest enam naljalt lahti.

Nõmme Huvikooli raadioamatööride klubi on tegutsenud üle 40 aasta. Klubil on raadiojaam, kus saab pidada raadiosidet teiste raadioamatööridega kogu maailmas nii lühi- kui ka ultralühilainel. Osaleme oma raadiojaamaga nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Oleme aktiivsed Eesti Raadioamatööride Ühingu üritustel. Osaleme ERAÜ koolitustel ja külastame teisi raadioklubisid. Teeme tihedat koostööd Tallinna Polütehnikumi raadioklubiga.

Raadioamatööride klubis õpime raadioamatööri eksami B-taseme sooritamiseks:
– raadio- ja elektrotehnika põhialused
– raadioelektroonika skeemikomponentide tähistused ja omadused
– raadio- ja elektrotehniliste ahelate toimimine
– lihtsamate raadiotehnika seadmete tööpõhimõtted
– raadiosaatjate ja –vastuvõtjate tüübid ja parameetrid
– amatöörraadiojaamad – käsijaamad, mobiilsed ja baasjaamad-transiiverid
– antennide tüübid, konstruktsioon ja omadused
– raadiolainete levi omadused
– raadiotehnilisi mõõtmised
– raadiohäirete vältimise meetodid
– ohutuse nõuded raadiojaamas ja antennitöödel
– amatöörraadioside reeglid ja seadusandlus
– raadioamatööri arvutiprogrammid
– interneti võimaluste kasutamist raadioamatörismis

AINEKAVA

Tunnid toimuvad: Vikerkaare 10 3. korrus ruum 318

Robootika huviringis tutvume robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Robootikaringi eesmärk on tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut. Lastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.

Õpime tundma elektrotehnika, elektroonika, robootika ja füüsika põhitõdesid. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutame Lego Mindstorms EV3 robotikomplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav. Peale algoskuste omandamist tutvume Arduino platvormil koostatud robotitega Mbot. Nende robotitega osalesime eelmisel aastal Robotexil. Edasijõudnud huvilised saavad katsetada mikroarvutit Raspberry Pi. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilastele parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi. Robootika ringi eesmärgiks on osalemine rahvusvahelistel robotivõistlustel ROBOTEX ja First Lego League. Rahvusvahelistele võistlustele pääsevad osalema ainult parimad ja selleks tuleb õppeaasta jooksul palju vaeva näha. Heade tulemusteni viib regulaarne sihikindel treening. Õppeaasta jooksul teeme veel palju huvitavat. Nii on sellel aastal kavas lisaks koolirobootikale tutvuda kosmoserobootikaga, raadioside saladustega ning uurida arvutite siseelu. Praktikumis proovime arvuteid lahti võtta ja kokku panna, tarkvara seadistada ning näidata nobedate näppude oskusi klaviatuuril trükkides.
Robootika ring külastab põnevaid kohti ka väljaspool meie maja. Oleme külastanud ITkolledzit avatud uste päeval ja osalenud minisumo robotite töötoas. Käime vaatamas põnevaid kohti Tallinnas nagu arvutimuuseum, Energiakeskus, Mektory jt.

Ja kõige tähtsam – meil on nüüd täitsa uus maja, kus 2018 sügisel alustab tegevust robootika huviring koos kosmoseside, -robootika ja täheteaduse ringiga. Klassid on suured, arvutid on tuliuued, internet välkkiire. Tule kindlasti vaatama, asume nüüd Nõmme ujula kõrval Vikerkaare 10. Kohale saab bussidega 14, 18 Vikerkaare peatus või elektrirongiga Pääsküla peatus. Õismäelt, Mustamäelt, Nõmmelt ja Laagrist toob kohale buss 27 peatus Pääsküla jaam. Raudteejaamas tule ettevaatlikult üle raudtee, sea sammud Nõmme ujula poole ja paarisaja sammuga oled kohal. Sisse saab uksest ujula poolt küljest. Maja seinal näed suurelt TALLINNA NÕMME HUVIKOOL. Robootika huviringi leiad 3.korrusel ruumis 318.

AINEKAVA

Tunnid toimuvad: Vikerkaare 10 3. korrus ruum 318

Robootika huviringis tutvume robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Robootikaringi eesmärk on tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut. Lastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.

Õpime tundma elektrotehnika, elektroonika, robootika ja füüsika põhitõdesid. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutame Lego Mindstorms EV3 robotikomplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav. Peale algoskuste omandamist tutvume Arduino platvormil koostatud robotitega Mbot. Nende robotitega osalesime eelmisel aastal Robotexil. Edasijõudnud huvilised saavad katsetada mikroarvutit Raspberry Pi. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilastele parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi. Robootika ringi eesmärgiks on osalemine rahvusvahelistel robotivõistlustel ROBOTEX ja First Lego League. Rahvusvahelistele võistlustele pääsevad osalema ainult parimad ja selleks tuleb õppeaasta jooksul palju vaeva näha. Heade tulemusteni viib regulaarne sihikindel treening. Õppeaasta jooksul teeme veel palju huvitavat. Nii on sellel aastal kavas lisaks koolirobootikale tutvuda kosmoserobootikaga, raadioside saladustega ning uurida arvutite siseelu. Praktikumis proovime arvuteid lahti võtta ja kokku panna, tarkvara seadistada ning näidata nobedate näppude oskusi klaviatuuril trükkides.
Robootika ring külastab põnevaid kohti ka väljaspool meie maja. Oleme külastanud ITkolledzit avatud uste päeval ja osalenud minisumo robotite töötoas. Käime vaatamas põnevaid kohti Tallinnas nagu arvutimuuseum, Energiakeskus, Mektory jt.

Ja kõige tähtsam – meil on nüüd täitsa uus maja, kus 2018 sügisel alustab tegevust robootika huviring koos kosmoseside, -robootika ja täheteaduse ringiga. Klassid on suured, arvutid on tuliuued, internet välkkiire. Tule kindlasti vaatama, asume nüüd Nõmme ujula kõrval Vikerkaare 10. Kohale saab bussidega 14, 18 Vikerkaare peatus või elektrirongiga Pääsküla peatus. Õismäelt, Mustamäelt, Nõmmelt ja Laagrist toob kohale buss 27 peatus Pääsküla jaam. Raudteejaamas tule ettevaatlikult üle raudtee, sea sammud Nõmme ujula poole ja paarisaja sammuga oled kohal. Sisse saab uksest ujula poolt küljest. Maja seinal näed suurelt TALLINNA NÕMME HUVIKOOL. Robootika huviringi leiad 3.korrusel ruumis 318.

AINEKAVA

Enn_Liivrand_Nõmme_Huvikool
REGISTREERU HUVIRINGI