Emil Raja muusikaõpingud algasid eratundidega erinevate õpetajate juures, misjärel õppis Lasnamäe Muusikakoolis pop-jazzklaveri erialal (2011-2014). 2017. aastal lõpetas G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. Hetkel omandab bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias rütmimuusika pedagoogika erialal. Õpingute kõrvalt tegutseb mõningates bändides ning astub üles ka klaverisaatjana.

Huviringid

Õppima on oodatud juba eelnevalt klaverimänguga tuttavad õpilased, kellel on huvi arendada enda oskusi ka jazz- ja popmuusika suunal.
Eriala eesmärkideks on tutvuda rütmimuusika stiilidega, arendada muusikalist silmaringi ja analüüsimisoskust, omandada muusikateoreetilisi teadmisi ning rakendada neid praktilisel musitseerimisel. Olulisimaks pean kuulmise järgi mängimist, improviseerimisoskust ning loomingulisust. Repertuaari valikul lähtun õpilase maitsest ja jõukohasusest.

AINEKAVA