Anne Anderson  on  erialalt küll Tartu Ülikooli haridusega bioloog-keemik aga võimlemise ja  tantsuga tegelenud terve elu.  Lapsepõlves  võistlusspordina harrastatud  sportvõimlemine andis hea põhja  edaspidiseks – nii naisvõimlemise eliitrühma kuulumiseks  ülikoolipäevil  kui  hilisemateks tantsuõpinguteks ja tööks  aeroobikatreenerina.

Aastatel  1995-1996 täiendas Anne  end   Tallinna Ülikooli täiendõppeteaduskonnas  ja  sai rütmikaõpetaja kvalifikatsiooni.

Huviringid

Flamencostuudio rühmade töö üldisemaks eesmärgiks on õpilaste rütmitunde, koordinatsiooni, liikuvuse ja väljendusrikkuse arendamine; samuti paremate õpilaste kaasamine esinemistel. Tegevus iseenesest on küllaltki spetsiifiline, sisaldades hispaania rahvatantse ja flamencotantsu erinevaid vorme. Huviala eripäraks ongi flamencokultuuri (sh keel, muusika, riietus jne) tundmaõppimine- s.o silmaringi avardamine selle kõige laiemas mõttes.

AINEKAVA

Flamencostuudio rühmade töö üldisemaks eesmärgiks on õpilaste rütmitunde, koordinatsiooni, liikuvuse ja väljendusrikkuse arendamine; samuti paremate õpilaste kaasamine esinemistel. Tegevus iseenesest on küllaltki spetsiifiline, sisaldades hispaania rahvatantse ja flamencotantsu erinevaid vorme. Huviala eripäraks ongi flamencokultuuri (sh keel, muusika, riietus jne) tundmaõppimine- s.o silmaringi avardamine selle kõige laiemas mõttes.

AINEKAVA

Flamencostuudio rühmade töö üldisemaks eesmärgiks on õpilaste rütmitunde, koordinatsiooni, liikuvuse ja väljendusrikkuse arendamine; samuti paremate õpilaste kaasamine esinemistel. Tegevus iseenesest on küllaltki spetsiifiline, sisaldades hispaania rahvatantse ja flamencotantsu erinevaid vorme. Huviala eripäraks ongi flamencokultuuri (sh keel, muusika, riietus jne) tundmaõppimine- s.o silmaringi avardamine selle kõige laiemas mõttes.

AINEKAVA

Flamencostuudio rühmade töö üldisemaks eesmärgiks on õpilaste rütmitunde, koordinatsiooni, liikuvuse ja väljendusrikkuse arendamine; samuti paremate õpilaste kaasamine esinemistel. Tegevus iseenesest on küllaltki spetsiifiline, sisaldades hispaania rahvatantse ja flamencotantsu erinevaid vorme. Huviala eripäraks ongi flamencokultuuri (sh keel, muusika, riietus jne) tundmaõppimine- s.o silmaringi avardamine selle kõige laiemas mõttes.

AINEKAVA

(informatsioon lisamisel)

Anne_Anderson_Nõmme_Huvikool
REGISTREERU HUVIRINGI