Aivar Oja puutööõpingud algasid algkooliajal oma isa õpetamisel ja juhendamisel, misjärel õppis mööbli kujundajaks ja tisleriks (1976-1980). 1987. aastal lõpetas ERKI (EKA) sisearhitektina. Pälvinud konkursil Parim puitehitis 2009 preemia vineeri kasutamisel  Jõhvi Kontserdimaja saalide lahenduses.

Puutööd on õpetanud:                                                                        

 • Torgu 8-kl kool – tööõpetuse ja kunsti õpetaja, klassijuhataja
 • Vanalinna Hariduskolleegium – tehnoloogia õpetaja
 • Püha Johannese kool – tehnoloogia ja kunsti  õpetaja

Disaini on õpetanud:

 • TTÜ Tartu Kolledž
 • Tartu Kõregm Kunstikool
 • EEK Mainor
 • EKA

Huviringid

Puutöö huviringi meisterdama õppima on oodatud nii eelnevate oskusteta kui ka juba eelnevalt puutöö algoskustega õpilased.
Huviringis osalemise eesmärkideks on tutvuda traditsionilise puukäsitöö võtetega, õppida käsitsema erinevaid puutöö vahendeid, arendada esmaseid käelisi oskuseid ja rakendada neid praktiliste meisterdamise täitmisel. Olulisimaks pean motiveeritud ja tulemusele suunatud õppetööd milles vahelduvad kiiremad projektid pikaajalist keskendumist nõudvate projektidega.

TEGEVUSED

 • Üheskoos tutvume käsitsi valmistatud puidust esemetega ja õpime hindama käsitsi tehtud asju nende meisterlikkuses.
 • Uurime erinevaid puiduliike.
 • Õpime õigesti kasutama käsi- ja elektritööriistu, millega saab puitu töödelda.
 • Valmistame erinevatest puiduliikidest / materjalidest lihtsaid erinevaid põnevaid asju.
 • Tutvume uudsete võimalustega, kuidas midagi põnevat meisterdada.
 • Õppimine toimub loomingulises õhkkonnas.

LISAVÄÄRTUS

 • Eelteadmised puidust, kui materjalist ning kuidas ja milliste vahenditega on võimalik midagi põnevat valmistada.
 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.
 • Läbi käelise tegevuse areneb lapse motoorika. Õpime kasutama puitmaterjali keskkonnasäästlikult ja seeläbi hoidma loodust.
REGISTREERU HUVIRINGI