Tänu tarkadele uuendustele koos huvikooli põhiväärtuste hoidmisega, tänu oma tööd pühendumise ja vaikse kirega tegevale õpetajale on Nõmme huvikoolist saanud huvihariduse kaubamärk. Iga ajastu seab õpetaja ette oma küsi- ja hüüumärgid. Praeguse huvikooli ja õpetaja suur ülesanne on tarkuse ja rõõmu kokkupanemine. Ja just meie õpetajad on veendunud, et hea enesetunne loob sisemist motivatsiooni, vahva ning põnev huviring tagab silmade sära nii õpetajatel kui õpilastel. Just huvikooli sünnipäeval on paslik nautida pedagoogitöö häid külgi ehk seda kui mitmekesine, loov ja võimalusi pakkuv amet see on. Loodame, et huvi huviharidusvaldkonna vastu on jätkuvalt püsiv ja Nõmme huvikool saab oma sünnipäevapidusid uhkelt ja uhkemalt tähistada veel aastaid ja kümneid.

Aitäh, armsad kolleegid, õpilased, lapsevanemad, kaasamõtlejad, sõbrad usalduse, pühendumuse, siiruse ja sisemise põlemise eest! Koos oleme kõikvõimsad!

Huvikooli õpilaste poolt kingitud õnnitluskaartidevurr on kõigile vaatamiseks meie Numre majas! Tulge vaatama! Oleme uhked!