Pääsküla kool

Pikapäeva huviring Nõmme huvikoolis

Tegevus toimub E – N kell 13.00 – 14:30 Nõmme huvikooli ruumides.

Mõeldud on see I, II, III ja IV klassi õpilastele.

Eesmärk on pakkuda tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel.

Pikapäeva huviringi töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest,  õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest. Pikapäeva huviringi õpetaja toetab õpilast koduste tööde tegemisel, viib läbi käelisi ja/või liikuvaid huviringe ja suunab ta õigeaegselt ringidesse.

Pikapäeva huviringi registreeru siin.

 

Rõõmsate kohtumisteni.