Klaveri õpingutega alustasin 5 aastaselt. Esmalt lõpetasin Tallinna Muusikakeskkooli. Seejärel jätkasin õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Oli võimalus see õppeasutus läbida 2 korda. Esimesel korral oli minu erialaks koorijuhtimine ja teisel korral laulmine.

Nagu õppimist nii ka töötamist alustasin varakult. Juba 17 aastaselt sai minu töökohaks Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja ametiks laulja. Töötasin seal 30 aastat. See aeg oli nagu üks kaua kestev meistriklass, sest koostööd sai tehtud selliste oma ala meistritega nagu Tõnu Kaljuste,Neeme Järvi,Claudio Abbado, Paul Hillier, Paavo Järvi, Veljo Tormis,Arvo Pärt jpt.

Nüüd olen pühendunud õpetama armastust muusika vastu lastele alates 2. eluaastast. Minu töökohtadeks muusikaõpetajana on olnud Männiku lasteaed, Audentese lastekool ja hetkel Nõmme huvikool.

Soovin olla õpetaja, kes mõistab oma õpilasi. Püüan olla toeks igas olukorras, et nad saaksid areneda igaüks vastavalt oma võimetele. Annan endast parima, et neist saaksid intelligentsed, enesekindlad ja empaatilised ilmakodanikud, kes lisaks muule oskavad hinnata ja armastada ka muusikat.

Huviringid

Ringi eesmärgiks on muusikaõpetuse kaudu aidata kaasa õpilaste üldisele muusikakultuuri arengule, kasvatada neid esteetiliselt ja vaimselt, valmistada noori ette tulevaseks hea maitsega kontserdi publikuks.
Kuna klaveriõpetus toimub individuaalõppe korras, siis algastmel põhineb see vastavale metoodikale. Õppeprogramm koostatakse igale õpilasele individuaalselt (solfedzo, repertuaar).
Arendatakse ka ansamblimängu oskust (4 käega palad), mis peaks eriti huvitav ja haarav olema igale vanuseastmele. Aruandluskontserdid toimuvad talvel ja kevadel. Repertuaari valimine põhineb tuntud ja lastele jõukohasest klassika ja popmuusika paladest.
Pilliringe seob ühiskontserdi traditsioon, mis toimub kaks korda aastas erinevates Tallinna kontsertsaalides ning on ühtlasi oodatud ja armastatud sündmuseks lastele ja vanematele.
Toredat musitseerimist kõigile muusikahuvilistele!

AINEKAVA

On leitud, et varajases eas muusikalisi tegevusi teinud lapsed on kooliküpsemad,  omavad kiiremini lugemisoskuse ja on matemaatikas võimekamad.

Muusika ABC ongi muusikalisi tegevusi pakkuv huviring lastele vanuses 3-4 eluaastat.

Tunnid ei puuduta ainult laulude õppimist, vaid ka kujutlusvõimelisi hääleharjutusi, oma hääle avastamist, vaikuse kuulamist ja kogemist, klassikalise muusika avastamist, tantsu- ja rütmimänge, lugude jutustamist, musitseerimist Orffi ja kõikvõimalike muude pillidega.

Huvikooli eelkooli ootame kõiki lapsi kes vajavad kooliks või koolikatseteks ettevalmistust ning soovivad kooli minnes olla tublid, julged ja särasilmsed. Eelkoolis saab nii piirkonnakooli kui nn eliitkooli pürgiv laps igakülgse ettevalmistuse. Eelkooli eesmärgiks on anda lapsele kooliks vajalikud algteadmised ja sotsiaalsed oskused. Meie eelkoolis õpivad lapsed mängu ja loominguliste tegevuste kaudu, meie õpetajate loodud õppematerjalide järgi. Töös kavandame tegevusi, mis annavad hea aluse koolieluks: kuulamine – kõnelemine, vaatlemine – uurimine, võrdlemine – arvutamine ja kunstitegevused – käelised oskused.

EELKOOLI AINEKAVA

MÄNGIME KOOLI on mõeldud 5-aastastele lastele, kes ei jõua enam oodata,millal kooli saab.

Siin on tal võimalus saada esimene koolikogemus. Oma tundides õpime tundma tähti ja numbreid, teeme esimesed sammud lugemises ,kirjutamises ja arvutamises ning parandame oma peenmotoorseid oskusi praktiliste tegevuste abil (lõikame,kleebime,joonistame,maalime). Õpime olema julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel ning kindlasti ka mängime ja laulame.

Vilve_Hepner_Nõmme_Huvikool

KONTAKT
vilve.hepner(ät)nommehuvikool.ee