Urmas Paju töötab Huvikoolis haldusjuhina.
Viimased 20 a. erinevate ehitusprojektide juhtimine  .
Paraleelselt tegelemine tööohutuse,töötervishoiu ja kaadritööga.Q
Sellega kaasnevalt kõikide jooksvate majandusküsimuste lahendamine.
Täna tegeleb Nõmme Huvikooli haldusalal majandamisega.
Samuti tuleohutus, töötervishoid, esmaabi ja sellega kaasnevad töötajate koolitused.