Romet Osipov on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika (pilliõpetaja) eriala ja omandanud magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, klassikalise kitarri interpretatsioonipedagoogika erialal, prof. Heiki Mätliku käe all.

Kitarriõpetajana töötab Romet alates 2010. aastast. Nõmme Huvikoolis õpetab alates 2015. aasta septembrist.

Huviringid

Oodatud on õppima kõik kitarrimängu huvilised vanuses 7-19 aastased. Õppida saab nii klassikalist kui rütmimuusika kitarri. Algaja õpib esimesed 4 aastat klassikalisel kitarril, et omandada põhilised mänguvõtted ja oskused. Vastavalt soovile on peale 4 aastat võimalus jätkata klassikalise kitarri õpet või valida rütmimuusika suund (akustiline kitarr; elektrikitarr).

Õpilane oskab:

  • tunneb ja rakendab erinevaid mänguvõtteid ja – tehnikaid kitarripalade mängimisel
  • mängida erineva raskusastmega soolopalasid
  • oskab musitseerida ansamblis
  • teab ja oskab kasutada erineva raskusastmega kitarriakorde lugude saatmisel
  • tunneb muusikateooriat ja noodist lugemise algtõdesid, oskab neid rakendada pillimängus
  • on tutvunud peale klassikalise kitarri ka teiste muusikastiilidega – pop- ja jazzmuusika
  • tunneb erinevaid laade kitarril mängides, oskab nendel improviseerida
  • esineb vabalt erinevate koosseisudega ja oskab üksi teha väiksemaid etteasteid.

KONTAKT
romet.osipov(ät)nommehuvikool.ee