Monika Paletzky on meie majas alates 2018. a. sügisest. Nõmme Huvikooli tööle tulek oli loomulik jada, alguses käis ta huvikoolis oma lapsega, siis kaasas aktiivse nõmmekana huvikooli kogukonna üritustel ja need positiivsed kontaktid olid piisavad selleks, et ühel hetkel soovis ta ka ise töötada kodulähedal, erinevaid huve toetavas majas. Olles ise käinud terve põhikooli ajal Nõmme Spordikooli murdmaasuusatrennis, väärtustas ta väga aktiivset liikumist, huvi toetamist ja tegemise tahet. Monika on ise valmis panustama väga palju oma aega ja energiat eesmärgi nimel ja koostööd saab teha nendega, kellel on sarnased väärtused. Lahendust vajavad olukorrad on talle väljakutsed, mille meeleldi vastu võtab.