Olen maalaps. Lõpetasin EPA (nüüd Eesti Maaülikool) pedagoogilise kursuse, kus meid koolitati koolilastele maamajandust ja loodust õpetama. Mind suunati EPAst tollasesse loodusmajja (ENSV Noorte Naturalistide Jaam) õpetajaks ja sama tööd teen rõõmuga tänini. Olen õpetajana kaasa aidanud kümnete praeguste teadlaste esimestele sammudele looduse tundmaõppimisel. Loodust hästi tunda tähendab oskust rohkem näha, kuulda, mõista – olla rikkam!

Loodusmaja blogi!

Huviringid

Ringi lühikirjeldus

Loodusesõprade ringis on eesmärgiks eelkõige rahuldada õpilaste loodushuvi ja võimaldada  suhtlemist  loodusega.
Looduse tundmaõppimist alustame kõige lähemast ümbrusest

– elavnurgas tegeleme lemmikloomadega
– õpime tundma toataimi
– akvaariumitaimi ja -kalu
– pargis õpime tundma puid, põõsaid, taimi, kevadel õitsvaid taimi
– õpime tundma linde
– meie metsade loomi
– loomaaia loomi
– liblikaid, mardikaid jne.

Koos käime loomaaias, loodusmuuseumis, botaanikaaias, pargis, rabas jm.
Korraldame viktoriine ja mängime loodusmänge.

Vanemas rühmas on eesmärgiks aidata mõista loodust kui tervikut ja inimese osa selles

– tutvustame kodukoha, vabariigi ja teiste maade loodust
– selgitame loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid
– suuname õpilasi loodusvaatlusi tegema ja tööle looduse heaks
(näit. metsa istutamine, koristustööd metsas)
– tutvustame looduskaitsealasid, rahvusparke, kaitsealuseid linde, loomi, taimi jne.

Tegevus toimub ringitundide, praktikumide, õppekäikude kaudu. Praktikumides õpime kasutama  määrajaid (linnu-, taime-, puude-põõsaste)
Koostame herbaariume ja kogusid. Talvel loendame talvituvaid linde, õpime tundma loomade jälgi.
Koolivaheaegadel toimuvad pikemad reisid ja laagrid Eesti erinevatesse paikadesse.

Ainekava

Malle_Luige_Nõmme_Huvikool

KONTAKT
malle.luige(ät)nommehuvikool.ee