Helen Kivimägi on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tallinna Riiklik Konservatoorium) koorijuhtimise eriala.
Lisaks on lõpetanud Tallinna Ülikoolis muusikateraapia eriala.
Oma töös peab oluliseks, et lisaks klaverimängu oskustele areneks õpilane ka isiksuslikult, et areneksid suhtlemis- ja väljendusoskus ning suureneks empaatiavõime. Oma hobiga tegelemise kaudu avarduks silmaring ja arusaamine kultuurist.

Huviringid

Ringi eesmärgiks on muusikaõpetuse kaudu aidata kaasa õpilaste üldisele muusikakultuuri arengule, kasvatada neid esteetiliselt ja vaimselt, valmistada noori ette tulevaseks hea maitsega kontserdi publikuks.
Kuna klaveriõpetus toimub individuaalõppe korras, siis algastmel põhineb see vastavale metoodikale. Õppeprogramm koostatakse igale õpilasele individuaalselt (solfedzo, repertuaar).
Arendatakse ka ansamblimängu oskust (4 käega palad), mis peaks eriti huvitav ja haarav olema igale vanuseastmele. Aruandluskontserdid toimuvad talvel ja kevadel. Repertuaari valimine põhineb tuntud ja lastele jõukohasest klassika ja popmuusika paladest.
Pilliringe seob ühiskontserdi traditsioon, mis toimub kaks korda aastas erinevates Tallinna kontsertsaalides ning on ühtlasi oodatud ja armastatud sündmuseks lastele ja vanematele.
Toredat musitseerimist kõigile muusikahuvilistele!

AINEKAVA

Ootame 7-11 aastaseid toredaid lauluhuvilisi kooristuudiosse.

Ees ootab palju kaunist muusikat ja toredaid esinemisi. Kui sulle meeldib laulda ja sinus on kasvõi väike koorilaulu-pisik, siis tule ja proovi!

Kaasa võtta laulurõõm ja laulda üks vahva laul.

AINEKAVA

Mudilaskoor Ilus hääl

Helen_Kivimägi_Nõmme_Huvikool

KONTAKT
helen.kivimagi(ät)nommehuvikool.ee