Hele on huvikooli direktor alates 2016. aastast ja juhib huvikooli kolme maja, ~50 õpetajat ja ~900 õppijat eesmärgiga, et Huvikool on koht, kus rõõmuga õpitakse ja rõõmuga õpetatakse.  Oma haridustee jooksul on ta kaitsnud edukalt kaks magistrikraadi – sotsiaalteaduste magister riigi- ja sporditeaduste erialal. Lisaks omab haridusasutuse juhtimise diplomit, tervise- ja perekonnaõpetuse diplomit. Hele juhtimisstiiliks huvikooli eestvedamisel on coaching – julgustab õpetajaid ja oma meeskonda sihte seadma ja vastutust võtma, lahendama probleeme loovalt, jätkuvalt õppima, õppima, õppima, olema võimelised langetama häid otsuseid ning tegutsema üheskoos, julgema riskima ja julgema vastutama. Hele jaoks on kvaliteetse huvihariduse pakkumine noore võti tulevikku.