Emil Raja muusikaõpingud algasid eratundidega erinevate õpetajate juures, misjärel õppis Lasnamäe Muusikakoolis pop-jazzklaveri erialal (2011-2014). 2017. aastal lõpetas G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. 2020. aastal omandas bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias rütmimuusika pedagoogika erialal. 2023. aastal lõpetas hõbemärgiga Tallinna Muusika- ja Balletikooli (MUBA) klassikalise klaveri erialal. Septembrist 2023 alustab interpretatsioonipedagoogika magistriõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Õpingute kõrvalt tegutseb mõningates bändides ning astub üles ka klaverisaatjana.

Huviringid

Õppima on oodatud juba eelnevalt klaverimänguga tuttavad õpilased, kellel on huvi arendada enda oskusi ka jazz- ja popmuusika suunal.
Eriala eesmärkideks on tutvuda rütmimuusika stiilidega, arendada muusikalist silmaringi ja analüüsimisoskust, omandada muusikateoreetilisi teadmisi ning rakendada neid praktilisel musitseerimisel. Olulisimaks pean kuulmise järgi mängimist, improviseerimisoskust ning loomingulisust. Repertuaari valikul lähtun õpilase maitsest ja jõukohasusest.

AINEKAVA

Klaveri grupitund toimub väikestes 5liikmelistes gruppides ning sobib alustajatele. Erilise tähelepanu all on grupitunnis koosmäng ning üksteise kuulamine.

Klaveriõppe tundides omandatakse klaverimängu põhitõed, õpitakse end muusikaliselt väljendama, improviseerima ning erinevat repertuaari mängima. Tundides tegeletakse nii ökonoomse kehahoiu, noodist lugemise oskuse kui ka esinemisoskuse arendamisega. Läbi pilliõppe areneb nii õpilase motoorika, tundeelu kui ka eneseväljendusoskus, samuti enesekindlus läbi võimaluse kontsertidel esineda.

KONTAKT
emil.raja(ät)nommehuvikool.ee