Ardo Pärna alustas mudellennuga 9 aastaselt. Lõpetanud TPI majandusteaduskonna.

Lisaks mudellennule on tal hobiks teadusinformatsiooni läbitöötamine. Erilist huvi pakub meditsiinivaldkond.

Käesoleval ajal töötab põhikohaga ettevõttes Pulstech OÜ, mis tegeleb uut tüüpi tulekustutustehnoloogia arendamisega. On õnnestunud õlg alla panna ka mõne patendi valmiskirjutamisele.

Huviringid

Noored 7aastat ja vanemad (alla 7 aastased ainult koos vanemaga tunnis)K, L

Tallinna Nõmme huvikooli mudellennu ring tegutseb aktiivselt ja edukalt. Talvel on poistel peamiseks tegevuseks vabalennu mudelite ehitamine. Alguses ehitatakse 1.7-2.2 m siruulatusega rahvusvahelisse võistlusklassidesse kuuluvaid purimudellennukeid. Kogemuste kasvades võivad poisid ehitada ka kummi- ja sisepõlemismootoritega lennukeid. Ringi juhendajaks on TTÜ-s majandusteaduskonna lõpetanud Ardo Pärna kes kuulub ka Eesti mudellennukoondisse. Pisut aega pühendatakse ka toas lendavate nn sisemudellennukite ehitamisele.
Mudellennukid pakuvad ka põnevad võimalusi võistlusspordiks. Näiteks vabalennumudeleid (lendavad “ise” ilma, et neid keegi juhiks) püütakse võistluste käigus suunata tõusvatesse õhuvooludesse. Teadaolevalt pikim lend on vabalennu purimudellennukil fikseeritud USA´s – ühe päeva jooksul lendas veidi üle 2 m siruulatusega mudellennuk enam kui 1000 km kaugusele.
Raadio teel juhitavatel lennukitel on võistlustel tulemuste hindamise aluseks kiirus, lennu kaugus, lennukestvus, maandumise täpsus, lennatud kujundite korrektsus jne.

Tallinna Nõmme Noortemajas on võimalik mudellennukeid igaühel ka ise ehitada. Isa võib oma pojale abiks olla ja miks mitte ka ise asja tõsisemalt käsile võtta. Ei ole harvad juhused, kus just nimelt isast on saanud “asja vedaja”. Mudellennukitega saab läbi viia nii keskkonnaseiret kui ka muud huvitavat tegevust, näiteks vaatlusi õhust.
Paljude jaoks tundmatu väärib uurimist ja proovimist!

AINEKAVA

KONTAKT
ardo.parna(ät)nommehuvikool.ee