Eesti Harratusteatrite Liidu poolt toetatud projekt. Projekti eesmärk: Läbi omaloomingulise teatrifestivali toetada noorte loovust, osalust, omaalgatust, meeskonnatööd ja improviseerimisoskust. Viia läbi Tallinna koolide teatriringide õpilastele omaloomingu teatrifestival november – detsember 2021.

Tulemused:
Erinevate proovide raames (3 ühisproovi, milles osales kokku 55 noort erinevatest teatriringidest) valmis noorte omaloominguline zoomi etendus.
Etendus on leitav huvikooli koduleheküljel.
Tegevustest ja proovidest on ülevaatlikud fotod ja videod leitavad huvikooli koduleheküljelt.

Kokku osales 5 juhendajat/õpetajat Tallinna erinevatest koolidest (Rahumäe põhikool, Kullo huvikool, Nõmme põhikool, Kivimäe kool, 32. kk, Mustamäe gümnaasium) ja 1 juhendaja Paide teatrimajast ning 50 erinevate teatriringide õpilast.