Nõmme Huvikooli lennumudelismi huviringi projekt “KOPTER”

Huviharidusprojekt “KOPTER” pakub noortele võimalust omandada teadmisi ja oskusi mudellennundusest ning droonide juhtimisest. Projekti raames toimus noortele (vanuses 13-19) mudellennu- ja droonijuhtimist ettevalmistav kursus perioodil 18.09-31.12.2023.

Eesmärgid

  • Noored saavad arendada käelisi oskusi ja omandavad teadmisi aerodünaamika kohta;
  • Ehitatakse oma kätega valmis mõned lihtsamad mudellennukid ja helikopterid. Reguleeritakse ja lennutatakse neid. Saadakse praktilisi kogemusi selle kohta, kuidas mõjutavad mudelite lennutrajektoori tiibade ja labade erinevad nurgad, turbulents, pöörised, tõusvad ja laskuvad õhuvoolud;
  • Kogemuste saamine mudel – helikopteri/drooni juhtimiseks ja tema lennutrajektoori programmeerimiseks (droonide juhtimise – alaste kogemuste omandamine on Euroopas järjest kasvav trend noorte huvihariduses);
  • Impulsstehnoloogia kohta kogemuste omandamine, kus kustutusainet (näiteks vett) muudetakse gaaside kiire paisumise teel mikropiiskade pilveks (sarnaselt nagu ülikõrgsurve pumpasid kasutades kustutakse siseruume, kus on väärtuslikku tehnikat);

Projekti toetas Haridus- ja noorteameti toetus “Noorte Heaks”.