Nõmme Huvikooli KOSMOSEKLUBI

Nõmme Huvikoolis on tegutsemas Kosmoseklubi, mille slõugan on “Halloo, Kosmos, mis teed seal? “. Kosmoseklubis saab osaleda valikul kuni kolmes erinevas huviringis: kosmoserobootika, kosmoseside ja astronoomia. Huviringid toimuvad septembrist – maini ja kõik huvilised saavad tulla osalema. Lisaks toimuvad mitmed ägedad ühisüritused, millises saavad osaleda ka vanemad, sõbrad, õed-vennad. Kõike seda aitavad läbi viia ja juhendavad nö päris teadlased, juba kogenud “kosmonaudid”, keda omakorda abistavad ülikoolide tudengid. Otsime koos vastuseid küsimustele ja avastame maailma.

Projekti raames on kolme aasta jooksul toimunud lisaks huviringidele 14 vägevat üritust – küll on läbi viidud erinevaid vaatlusi, käidud öösel taevatähti luuramas, ehitatud roboteid ja mõõdetud silmnähtamatuid esemeid kosmoses. Lisaks on külas käinud põnevad teadlased kuni kosmonautideni välja. Projekti fondi toel on soetatud palju vajalikku tehnikat – huvikooli katusel laiutab imeline kosmosekuppel, millise kõrval pikk ja sirge raadiosidemast, meil on vaatlust võimaldavad vahendid, robootika programmid, raadiosideks vajalikud jaamad ja kõike neid aitavad kasutada, juhendada meie huvikooli õpetajad.

Kosmoseklubi projekti üldeesmärk oli kosmonautika valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine kosmosetehnoloogia ja –side valdkonnas ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Huvikooli kosmoseklubiga on liitunud ~100 uut huvilist. Majas tegutseb piirkonna kosmoseklubi, kuhu leiavad tee nii koolid, lasteaiad kui ka valdkonna hobihuvilised koos peredega.

Projekti kokkuvõte

Toetus saadi:
Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes
Taotlusvoor: TEEME Pluss – 20.09.2016-28.11.2016
Valdkond, millesse projekt panustas: 2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine
Projekti kogumaksumus: 55 375,30 EUR
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.03.2017 – 31.05.2020