Head kolleegid, lapsevanemad, õpilased!

Parimate tunnustamine on kujunenud üheks Nõmme Huvikooli ilusaks traditsiooniks. Tunnustame parimaid huvikooli pidulikul üritusel 21. veebruaril.

Sellega seoses kutsun teid üles esitama oma kandidaate järgmistes kategooriates:
– aasta õppija,
– aasta õpetaja,
– aasta tegu.
Tunnustused omistatakse neile, kes on huvikooli tegevustes aktiivne, kelle panus väärib esiletõstmist ja jagamist.
Saate esitada kandidaate nii üksikutes kui ka kõigis kategooriates.
Ettepanekuid tunnustamiseks saavad teha kõik huvikooliga seotud ja toetavad inimesed. “Aasta õpilase “ valib ettepanekute hulgast huvikooli huviringide õpetajad.
Ettepanekuid ootame hiljemalt 1. veebruariks.

ESITA KANDIDAAT SIIN:

Kui küsitlus ei avane, siis saad küstlusele ligi siit: HUVIKOOL TUNNUSTAB 2023