Meisterdame jõulukingitusi.
Külla tuleb jõulueit. 🤶
Mis tähendab «erilised»?
Töötuppa on oodatud need vahvad lapsed, kelle kohta öeldakse HEV-õpilane (haridusliku erivajadusega õpilane) – laps, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline koolist eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis vm.
Töötuba on TASUTA
Juhendab Meta Tulyakova

Töötuba toimub: 11. detsembril kell 14:00 – 14.45 .

Vajalik eelnev registreerimine: bit.ly/töötuba2021
www.nommehuvikool.ee